Alina blir räddningshund

Text: Anna Vasala
Foto: Anna Vasala
Artikel publicerad: 27.03.2023

Hunden Alina är snart två år. Alina är av hundrasen Hovawart. Alina tränar för att bli en räddningshund.

Under träningen lär sig Alina att leta efter människor och meddela när hon hittar dem. Alina får jobba som räddningshund när hon tagit sig igenom alla tester i träningen.

– I Finland söker räddningshundar oftast efter försvunna personer i skog och mark och i tätbebyggda områden.

I vattenområden och förstörda byggnader görs färre sökningar här, säger Satu Vertainen, som äger Alina.

Satu Vertainen är hundförare och hundterapeut. I 23 år har hon varit aktiv i Vapepa, det vill säga Frivilliga räddningstjänsten.

Vapepa är ett nätverk som består av över 50 organisationer. Räddningshundarna är också en del av Vapepas verksamhet. Nätverket hjälper myndigheter vid olyckor och andra krissituationer.

– Vapepas hjälpare deltar i spaningar när myndigheterna, till exempel polisen, ber dem hjälpa till, förklarar Vertainen.

Att utbilda en räddningshund tar ungefär fyra år

Det finns två organisationer i Finland som utbildar räddningshundar: Suomen Palveluskoiraliitto (Finlands servicehundsförbund) och Finlands Räddningshundförbund.

– Träningen är lång och intensiv. Hunden ska göra övningar ungefär två gånger i veckan. Förutom övningarna ska hunden bekanta sig med olika miljöer varje dag, säger Vertainen.

Räddningshundar lär sig söka och spåra

– Innan slutproven måste en räddningshund känna till två olika sökmetoder. De här sökmetoderna kallas för sök och spårning, säger Vertainen.

Sök, eller sökarbete, betyder att hunden sniffar luften och letar efter lukten av en försvunnen person. Den här metoden används vid sök i terräng eller till havs och på sjöar.

Spårning betyder att hunden följer den lukt som blivit kvar på marken efter människan.

Hur berättar hunden att den har hittat en försvunnen person?

En räddningshund kan lära sig olika sätt att signalera, alltså berätta om sin upptäckt. Man säger att hunden markerar när den berättar om vad den hittat. En räddningshund kan markera på flera olika sätt.

En skallhund markerar genom att stanna kvar hos den försvunna personen och skälla tills hundföraren kommer till hunden.

Alina övar rullmarkering. Rullmarkering betyder att hunden tar en rulle i munnen när den hittar en försvunnen person. Rullhunden har rullen hängande i sitt halsband medan den letar efter en försvunnen person.

– När hunden kommer till hundföraren med en rulle i munnen knyter föraren ett långt koppel vid hunden. Därefter leder hunden föraren till den upphittade personen.

Rapportmarkering betyder att hunden berättar om sin upptäckt på något annat sätt. Tränaren har till exempel lärt hunden att hoppa mot tränaren eller skälla bredvid tränaren.

När får en räddningshund delta i letandet?

Innan hunden kan delta i riktiga sökningar måste den ännu klara VIRTA-inspektionen, det vill säga myndigheternas ibruktagningsinspektion. VIRTA-inspektionen betyder att en inspektör och vanligtvis också en polis kontrollerar om hunden är tillräckligt tränad. Vid inspektion visar hunden och dens förare att hunden verkligen kan både sökmetoderna och markeringarna.

Hunden och föraren bildar ett arbetspar, som kallas ett ekipage. När hunden har klarat inspektionen kommer den att kunna delta i verkliga sökningar.

Hunden lär sig genom att få belöning

– Min träningsmetod bygger på positiv, alltså uppmuntrande förstärkning. Till exempel belönas hunden med en godbit eller med lek när den utför uppgifterna rätt. Då blir övningarna trevliga och hunden orkar träna, säger Satu Vertainen.

Räddningshunden Alina har tränat tillräckligt för idag. Satu Vertainen ger Alina dess favoritleksak som tack för hennes goda arbete. Alina biter tag i leksaken och dagens sista repetition avslutas med en gemensam, trevlig lekstund.

En markeringsrulle hänger runt Alinas hals. Med hjälp av rullen signalerar Alina att hon upptäckt det hon letat efter.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)