Alkohol är ingen bra lösning på problemen

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 07.11.2018

Kaarlo Simojoki är en person som ofta får svara på frågor om droger och sprit. Han är proffs på rusmedelsmedicin.

Kaarlo Simojoki är läkare och samhällsdebattör. Han vill diskutera den finländska alkoholpolitiken.

– Det finns grundläggande fel i vår rusmedelspolitik. Det är ingen lätt sak att ändra på politiken, men det är möjligt.

Simojoki har jobbat med rusmedelsproblem i 16 år. Han vill inte förbjuda alkoholen. Men han säger att alkohol inte är någon medicin.

– Många tar alkohol när de känner sig deprimerade. Alkoholen ger en tillfällig lättnad, men på längre sikt är det en dålig lösning. Alkoholen orsakar många skador.

– Jag vill inte förbjuda någon att dricka alkohol. Jag är inte själv helnykter. Jag tar ibland ett glas vin med maten. Alkohol är ett skönt sätt att koppla av. Men om alkoholen skulle uppfinnas nu skulle den förbjudas. Alkohol är ett farligt ämne.

När det går dåligt för den finländska mannen super han. En kvinna som dricker anses ofta vara en dålig kvinna. Så här tänker fortfarande många i Finland.

– Finländarna har en antingen nedtystande eller skrytsam attityd gentemot alkohol och drickande. En stor skam hör ihop med alkoholen. Om man misslyckas och inte klarar av alkoholen så godkänns man inte. Om man sköter sitt jobb och lever enligt samhällets normer så är det däremot godkänt att dricka.

Många dricker för mycket

I Finland finns en halv miljon människor som dricker så mycket alkohol att det är en risk.

– Människan blir beroende om hon använder alkohol under en lång tid. Gränsen för hur mycket man kan dricka är ganska låg. Största delen av riskanvändarna jobbar och lever vanligt liv.

Enligt Simojoki kan största delen av storkonsumenterna få ordning på sitt drickande genom egen beslutsamhet. De närståendes stöd är ändå viktigt.

Men en del kan inte sluta dricka utan hjälp. De kan få hjälp av mediciner. En del alkoholister kan inte dricka måttligt ens med hjälp av mediciner. De måste sluta dricka helt och hållet.

– Alkoholister är inte konstiga. De är vanliga människor som har en sjukdom, säger Simojoki.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)