Alla kan spela och sjunga!

Text: Kaisa Kaatra
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 25.02.2015

Soili Perkiö undervisar blivande musiklärare vid Sibelius Akademin. Perkiö är också känd för att ha gjort mycket musik för barn. Soili Perkiö fick statens barnkulturpris 2009.

Hur tycker du man borde undervisa i musik?

– Jag tänker att alla kan spela, sjunga och röra sig i takt med musiken. Musikundervisningens uppgift är att bredda verksamheten på så sätt att alla slags människor får vara med och spela och sjunga. Jag tycker musikundervisning borde leda in människor på att uppfatta och njuta av ljud. I undervisningen kan man använda instrument som alla kan spela.

Vilka instrument passar för alla?

– Ett trägolv kan till exempel ljuda och det kan alla spela på genom att stampa med fötterna eller klappa på med händerna. Materialet instrument är gjorda av påverkar ljudets kvalitet. Ett plastgolv låter till exempel inget vidare. Instrumenten får inte eka för mycket om man vill att ljudet ska låta bra.

I musikundervisningen är det viktigast att väcka nyfikenhet och intresse. Man ska också förmedla glädjen och njutningen av att spela ett instrument. Men givetvis krävs det mycket övning och uthållighet om man vill  lära sig behärska ett visst instrument ordentligt.

Varför är musik viktigt för oss alla?

– Konst är livets energi som ger oss alla väldigt mycket kraft. Det är väldigt ovanligt att en människor  inte alls berörs av musik.

– När man lyssnar på musik aktiveras hjärnan. Men hjärnan aktiveras ännu mera när man själv sjunger, spelar eller dansar. Musik är alltså hjärngymnastik. En annan viktig sak är att musik hjälper oss att hitta andra människor. Musik skapar en känsla av samhörighet. När vi sjunger en sång tillsammans är vi efteråt i samma känslotillstånd som de andra som har sjungit.

Hur blev du intresserad av barnmusik?

– Jag är intresserad av många slags musik och jag vill bekanta mig med olika människors favoritmusik. Min gudson är till exempel hårdrockare och jag går gärna på konserter med honom, fast heavy inte är min favoritmusik. Jag reser också mycket och bekantar mig med musiken i olika kulturer. Världsmusik är den musik som står mig själv allra närmast. Jag tycker om att det är olika instrument, olika rytmer och många slags ljud.

Hur kan människor börja syssla med musik om de inte har gjort det förut?

– Det finns till exempel många körer man kan gå med i, också fast man inte har sjungit så mycket. Man kan lära sig sjunga och spela också fast man är äldre. Musikpedagogerna finns till för sådant. Nu finns det allt oftare möjlighet att syssla med musik också på många dagcenter och servicecentraler.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)