Allt fler fågelarter är utrotningshotade

Text: Seija Niinistö-Samela, källa: www.birdlife.fi
Foto: Juha Samela
Artikel publicerad: 19.04.2022

Nästan 500 fågelarter har setts till i Finland. Enligt forskning minskar vissa fågelarter i Finland och på andra håll i Europa. Å andra sidan har en del andra fågelarter ökat.

Det finns flera orsaker till minskningen av fågelarter. Till exempel tätt bebyggda områden, klimatförändringen och jordbrukets påverkan gör det svårt för fåglar att häcka. Det kallas att häcka när fåglar bygger bo, lägger ägg och får ungar.

För flyttfåglarna är Medelhavsområdet särskilt farligt eftersom fåglar dödas där fast det är olagligt.

Gulsparven brukade vara en vanlig fågel i Finland, men idag är den sällsynt. Gulsparven flyger till Asien och bor där på vintern. Men i Asien fångar man och äter gulsparvar.

Man försöker skydda fåglarna genom avtal som förbjuder jakt. Men alla länder följer inte avtalen.

Förändringar i miljön påverkar antalet fåglar

Fåglar måste anpassa sig till förändringar i miljön eller flytta någon annanstans. Avverkning, alltså att skogar huggs ner, är dåligt för många skogsfåglar. Till exempel talltitan är en skogsfågel som drabbas.

Det är svårt för talltitan att vänja sig vid förändringar i miljön. Därför har antalet talltitor minskat väldigt mycket.

När man fäller träd och sköter skogen på olika sätt borde man beakta att fåglar behöver kunna bygga bon. Det går att skydda fåglarnas boträd och man kan bygga fågelholkar för fåglar.

Björktrasten har anpassat sig till förändringar i miljön.

Anpassning hjälper fåglar att överleva

Många vanliga fåglar anses vara utrotningshotade arter i Finland. Till exempel gråsparven och skrattmåsen riskerar att försvinna från Finlands natur.

Anpassning till ny miljö hjälper fågelarter att överleva och fortplanta sig. Anpassning betyder att fåglarna vänjer sig vid en ny eller annorlunda omgivning.

Björktrasten är ett bra exempel på en fågel som har lärt sig passa in i olika miljöer. Den trivs på gårdar och i trädgårdar och den hittar mat lätt.

Kråkor och skator trivs både i naturen och i stadsmiljö. Kråkor vet till exempel hur man letar efter mat i soptunnor och på restaurangernas uteserveringar.

Insekter är en delikatess för fåglar

Alla fågelarter matar sina ungar med insekter. Fågelungarna behöver många insekter för att växa och utvecklas.

Till exempel drillsnäppan är en insektsätare. Den bor nära vattendrag i våtmarker och stränder.

Att skydda våtmarker hjälper flera fågelarter.

Vitkindade gäss är vanligtvis lugna. Gässen kan ändå vara ilskna när de försvarar sina bon och ungar.

Vitkindade gäss trivs i huvudstadsregionen

Antalet vitkindade gäss har ökat snabbt i Finland. Tidigare stannade vitkindade gäss bara för att vila i Finland när de flög förbi. Idag häckar en del av dem här och finns året om i Finland. På våren och sommaren finns det många vitkindade gäss i parkerna i huvudstadsregionen.

Eftersom det finns så många vitkindade gäss så orsakar de också problem i städerna. Det finns till exempel mycket gåsbajs i parkerna. Stora flockar av gäss äter också på åkrarna där bönderna odlar mat för korna.

Men den vitkindade gåsen är en skyddad art, den får alltså varken jagas eller störas.

Klimatförändringen är ett hot mot fåglar

När vi kämpar för att bromsa klimatförändringen skyddar vi också natur och fåglar.

När vi tar hand om den biologiska mångfalden kan olika fågelarter hitta mat och ställen att bo.

Den biologiska mångfalden betyder att det finns många olika arter av djur och växter i naturen.

Sädesärlan är en skyddad fågelart som äter insekter.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)