Ångest känns i kroppen

Text: Hannele Laitinen
Foto: Shutterstock
Artikel publicerad: 21.10.2022

Ångest skapar en stressreaktion i kroppen. Stressreaktionen kan kännas på olika sätt. Det är ändå möjligt att lindra ångesten genom att göra olika övningar.

Ångest är en bekant känsla för alla

Ångest är en känsla som alla människor har upplevt. Det är typiskt för ångest att det är en känsla som är svår att förklara.

Det finns olika slags ångest. Ångesten kan kännas stark eller svag. Ångesten kan också kännas olika under olika dagar eller i olika situationer.

Ångesten kan alltså vara väldigt olika också hos samma människa. Ångest ökar stressen i kroppen och känslan av otrygghet hos alla människor.

Ungas ångest

Åren 2019-2021 gjorde skolhälsovården en undersökning om ungas ångest. Undersökningen visade att det har blivit vanligare med ångest bland unga.

En orsak till att fler känner ångest är coronaviruset. I över två år kunde de unga inte delta i olika evenemang och inte heller träffa varandra lika fritt som förut.

De unga måste också sköta en stor del av skola och studier på distans.

Det sker många förändringar i ungas kroppar i åldern 11-17 år. I den här åldern förändras den ungas uppfattning om sin egen kropp, om sitt utseende och om kroppens funktioner.

På grund av förändringarna kan den egna kroppen ibland kännas främmande. Förändringarna i kroppen ökar den ungas stress och känsla av otrygghet.

Ångest är en sammansatt känsla

Känslor är alltid ett uttryck för en människas behov. Känslor kan vara enkla grundkänslor eller sammansatta känslor som är blandningar av flera grundkänslor.

Ångest är en sammansatt känsla. Man kan jämföra den sammansatta ångestkänslan med en lök. Också lökar har många lager. På samma sätt finns det många känslor på varandra i ångesten. Man kan till exempel känna irritation, oro, nervositet och rädsla.

Längst inne i löken finns dess kärna. Kärnan i ångesten är en av grundkänslorna, till exempel rädsla.

Grundkänslorna är enkla känslor

Det finns sex grundkänslor:

• hat

• rädsla

• avsky

• glädje

• sorg

• förvåning

Grundkänslorna är enkla känslor. Det här betyder att de riktar sig mot något uttalat. Rädsla kan till exempel varna för en fara eller ett hot. En människa kan till exempel vara rädd för ormar eller för att åka hiss.

Rädsla och alla andra grundkänslor räcker en kort stund. Sammansatta känslor som ångest räcker längre.

Ångest påverkar först kroppen

Sammansatta känslor riktar sig inte mot något bestämt. En människa som har ångest har svårt att veta vad det är som orsakar ångesten. En sådan här odefinierad fara eller ett hot kan förändra hur det känns i kroppen, tankarna och hur människan beter sig.

Först förändras känslan i kroppen. Människan märker oftast inte själv hur saker i kroppen förändras.

Ångest förändrar kroppens funktioner

Ångest skapar en stressreaktion i kroppen och den förändrar kroppens funktioner. Hjärtat kan till exempel börja slå snabbare, andningen blir snabb och musklerna blir spända.

De här förändringarna i kroppen ökar människans möjligheter att reagera. En människa kan till exempel fly eller kämpa i en situation där människan upplever ett hot eller en fara.

Ångest orsakar olika känslor i kroppen. En ångestfylld människa kan till exempel få ont i magen eller få svårt att andas. Ibland kan de här känslorna i kroppen vara mycket starka. Då kan människan tänka att känslorna är farliga och bli orolig.

Ångest påverkar tankarna och beteendet

En person som känner ångest märker ofta allra först att tankarna förändras. Tankarna förändras ändå först efter att det har skett förändringar i kroppen.

Tankarna kan till exempel vara en rädsla för att förlora sig själv eller att inte kunna behärska situationen. En människa kan också vara rädd för att en sak kan leda till någonting dåligt.

När man känner ångest är beteendet det sista som förändras. Det här märks i vanor man upprepar. Det kan till exempel vara att bita på naglarna eller knäppa med fingrarna.

Människan kanske också vill vara ensam eftersom hen inte klarar av att träffa andra människor.

Kroppen kan lindra ångesten genast

En människas kropp är alltid konkret här och nu. När en människa märker hur ångesten förändrar kroppens funktioner och hur det känns, kan människan lära sig att stanna upp.

Kroppen hjälper människan att stanna upp i stunden. När människan har stannat upp är det viktigt att öka känslan av trygghet. Den känslan kan man öka genom olika övningar.

Känslorna i kroppen börjar lugna sig inom ungefär två minuter. När kroppen lugnar sig minskar också känslan av ångest. Med hjälp av kroppsövningarna lättar ångesten inom 3-5 minuter.

Stanna upp och känn efter hur det känns i kroppen. Testa en andningsövning.

Tänk på andningen när du känner ångest

Andningen förändras snabbt i alla känslor. När en människa är ångestfylld kan andningen antingen stanna upp eller göra så att människan andas för mycket. En ångestfylld människa andas ofta genom munnen och suckar mycket.

Man kan få kroppen att lugna sig till exempel genom att hålla munnen stängd och andas genom näsan. När man andas genom näsan blir både inandningen och utandningen långsammare. När utandningen blir långsammare lugnar kroppen ner sig.

Det finns många slags andningsövningar. Övningen som nämns här är enkel att göra och passar alla. Testa övningen och lägg märke till hur den påverkar din kropp. n

Källa i artikeln: THL:s undersökning inom skolhälsovården. Artikeln baserar sig på Hannele Laitinens utvecklingsuppgift 2015. Den heter på finska Keho kumppaniksi ihmetellen, kokien ja oppien; ahdistuksen säätely psykofyysisessä fysioterapiassa. Den handlar om hur man kan reglera ångest genom psykofysisk fysioterapi.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)