Arbetsmarknaden förändras

Text: Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 11.02.2014

Petri Rouvinen är forskningsdirektör på Näringslivets forskningsinstitut Etla. Han har varit med om att skriva en rapport om hur arbetsmarknaden utvecklas när det blir vanligare med robotar. Enligt rapporten kan många jobb försvinna i framtiden.

Vilka jobb är i fara i framtiden?

– Det är de enklare jobben som hotar försvinna när datorer och robotar klarar av att göra allt mera. Bland andra är följande yrken hotade: försäljare, sekreterare, kontorsarbetare, fabriksarbetare och fotomodeller.

Fotomodeller? Förklara!

– Det är egentligen ganska få modeller som visar kläder på modehusens visningar. Det flesta modeller gör enklare modelljobb för postorderkataloger. De jobben kommer att försvinna. De modellerna kommer att ersättas av datorritade modeller.

Vad är orsaken till att jobben försvinner och datorer eller robotar tar över?

– Orsaken är ekonomisk. En människa vill ha lön för sitt arbete. Datorer och robotar gör jobbet billigare.

Kommer alla jobb att försvinna i framtiden?

–Nej, så går det knappast. En del yrken kommer att finnas kvar, men också de kommer att förändras. Redan nu förändras innehållet i arbetet snabbt. På ganska kort tid har vi fått datorer, mobiltelefoner och smarttelefoner som har förändrat vårt sätt att jobba.

– Jobb som kräver uppfinningsrikedom, sociala färdigheter och att man klarar av stora helheter och överraskningar kan inte lika lätt skötas av maskiner. Lärare, läkare, vårdare, arkitekter, psykologer och rörmokare är exempel på yrken som säkert finns också i framtiden.

Kommer arbetslösheten att öka med den tekniska  utvecklingen?

– Ja, det finns en risk att arbetslösheten ökar. Men det kommer också att uppstå nya yrken och nya arbetsplatser. Det är svårt att veta hur snabb utvecklingen blir. Allting beror inte på hur tekniken utvecklas. Redan nu finns det till exempel bilar som kan köra utan förare, men i Finland är det förbjudet att köra sådana bilar. Mycket beror på lagar, regler och människornas inställning.

Är den här utvecklingen bra eller dålig?

– Datorer och robotar kan göra mera jobb på kortare tid. Det leder troligen till ett större ekonomiskt välstånd. Men det är inte säkert att välståndet fördelas jämnt mellan länder och människor. Finland är ett land där man gör många uppfinningar och har en högt utvecklad teknologi. Vårt land har ganska goda möjligheter att klara sig bra också i framtiden.

Hur kan en vanlig människa förbereda sig för framtiden?

– Det är bra att skaffa sig en god utbildning. Det är mindre risk att jobb som kräver mycket kunskap försvinner. Det är också bra att bli vän med tekniken och lära sig att jobba med den. Vidare är det bra att vara flexibel.  I framtiden kanske man måste göra flera olika saker och ha flera olika jobb för att få ihop en ordentlig lön.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)