Arja är en tolerant sannfinländare

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 12.08.2015

Arja Juvonen hör till partiet Sannfinländarna. Hon är riksdagsledamot. Hon valdes in för andra gången i valet i våras. Juvonen är den enda sannfinländaren som röstade för den nya jämlika äktenskapslagen.

Du har i 20 år jobbat inom åldringsvården. Hur allvarligt kommer statens sparprogram att påverka människor som har en svag position i vårt samhälle?

– Sannfinländarna är nu ett regeringsparti. Regeringen måste fatta svåra beslut. Det är alltid svårt att spara på sådana här saker. Därför måste man komma ihåg att vara mänsklig när man fattar sparbesluten.

Hur tycker du att åldringsvården fungerar i Finland?

– Både vanliga människor och gamla arbetskompisar tar kontakt om de här frågorna. Jag måste medge att det finns mycket som kan förbättras inom åldringsvården.

– Läget är särskilt dåligt inom hemsjukvården på en del orter. Den förra regeringen ville att färre gamla skulle bo på institution. Men man lyckades inte förbättra hemvården. Problemet är att det inte finns tillräckligt med vårdare för att sköta gamla i dåligt skick som bor hemma.

– Vi behöver utveckla närståendevården. Vi behöver stöd, utbildning och pengar. Vi borde också uppmuntra människor till företagande och till att starta familjevård.

Du valdes in i riksdagen 2011. När blev du intresserad av politik?

– Jag kommer från Kuopio landskommun och jag gick i samma skola som före detta statsministern Jyrki Katainen. Mitt barndomshem var politiskt aktivt. Min pappa var med i politiken. Han stödde också mig att gå med i politiken redan när jag var ung. Min pappa ansåg att saker bli bättre bara om man själv gör något.

– Själv började jag jobba politiskt först 2007. Det var då diskussionen om vårdarnas löner började. Jag tog ställning i frågan genom att skriva insändare i tidningen. Följande år valdes jag in i stadsfullmäktige i Esbo.

Riksdagsledamöterna arbetar i olika utskott. I vilka utskott är du med och vad gör man där?

– Jag hör till social- och hälsoutskottet och till revisionsutskottet. I utskotten bereder man ärenden som sen ska bli lagförslag. I social- och hälsoutskottet jobbar vi till exempel med att reformera social- och hälsovården, den så kallade sote-reformen. Revisionsutskottet skriver till exempel ställningstaganden till olika officiella utredningar.

Vilka saker är viktiga för dig?

– Ärlighet och medmänsklighet. Jag försöker tänka hur den andra människan har det. Jag tycker att det är så man bör tänka när man fattar beslut och gör saker i livet.

Vilken är sannfinländarnas viktigaste värdegrund, vad är det som förenar er?

– Finlands folk och den vanliga människans ärenden. Sannfinländarna är ett patriotiskt parti.

Du röstade för den jämlika äktenskapslagen fast ditt parti motsatte sig lagen. Varför?

– Homosexuella personer måste ha samma rättigheter i äktenskapslagen som heterosexuella. Därför röstade jag för den nya äktenskapslagen. Jag har sett vilket lidande det kan leda till om man inte vågar tala om sin egen sexuella läggning.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)