Artificiell intelligens förändrar världen

Text: Matti Välimäki
Foto: Sofia Santanen
Artikel publicerad: 23.09.2022

Artificiell intelligens har redan blivit en del av vår vardag fastän vi inte alltid märker det. Men vad är artificiell intelligens egentligen?

Vad är artificiell intelligens?

Med artificiell intelligens menar man vanligen en dator, ett dataprogram eller en applikation som kan göra något som verkar intelligent.

Uttrycket artificiell intelligens förkortas ofta AI. Ett dataprogram kan till exempel automatiskt översätta en text från ett språk till ett annat, till exempel från svenska till engelska.

Också läkare kan ha nytta av AI. Det finns AI som kan känna igen en hudsjukdom genom att se på foton.

AI kan hjälpa människor att fatta beslut

Inom AI programmeras datorn till att förstå problem och lösa dem på egen hand. Det finns dataprogram som kan leta fram bestämda uppgifter ur en väldig massa information.

AI kan jämföra olika saker och dra slutsatser på basen av information.

Intelligenta dataprogram kan också rätta sina fel och lära sig nytt.

– Människor kan få hjälp av AI när de ska fatta beslut, säger Anna-Mari Rusanen, som är universitetslektor i kognitions-vetenskap.

Det går att skapa konstgjorda världar med AI

Med hjälp av AI kan man skapa olika slags framtidsutsikter. Man kan till exempel beräkna hur klimatförändringen kan se ut.

Man kan också skapa olika slags virtuella världar, alltså konstgjorda verkligheter, med AI.

– Sådana konstgjorda verkligheter används inom nöjesindustrin. Men de kan också användas när man planerar och utvecklar nya uppfinningar och produkter, säger Rusanen.

AI är varken ond eller god

Artificiell intelligens, alltså AI, är varken ond eller god. Det handlar mera om vad människor använder dataprogram till.

Artificiell intelligens och automatik leder till att många arbetsuppgifter kan göras snabbare, effektivare och noggrannare än förut. Man kan till exempel göra nya uppfinningar med hjälp av AI. Det kan vara uppfinningar som hjälper människor att lösa stora problem.

AI kan till exempel vara till nytta när man försöker bromsa klimat-förändringen. Redan nu hjälper AI stora företag och städer att se till att man inte slösar med energin.

AI kan också hjälpa enskilda människor att ha en bättre vardag.

Till exempel en talsyntes använder AI för att hjälpa människor som har svårt att tala. Talsyntesen förstår vad människan vill säga och säger det vidare på ett sätt som också andra förstår.

AI kan också användas på fel sätt

Det går tyvärr att använda AI också för onda och dåliga saker. Sådant händer faktiskt redan nu.

I länder där det inte finns demokrati övervakar myndigheterna sina medborgare med hjälp av AI. Dataprogram och appar kontrollerar vad människor gör och var de rör sig. De följer också med vad människor skriver på sociala medier. Om någon skriver en åsikt som staten inte gillar kan personen råka i svårigheter.

I ett demokratiskt land som Finland finns det här problemet inte. Hos oss betonar myndigheterna att AI måste användas så att det stöder jämlikhet.

I Finland försöker man se till att dataprogrammen inte ens av misstag får egenskaper som leder till orättvis behandling.

Svårt att definiera AI

Anna-Mari Rusanen berättar att forskare har olika åsikter om hur man ska beskriva AI.

– Jag tycker till exempel att dagens program inte ännu är särskilt intelligenta. De är mycket utvecklade, men de kan inte självständigt förstå eller välja olika uppgifter.

Rusanen arbetar inom kognitions-vetenskapen, där man undersöker olika kunskapsfenomen, till exempel inlärning, minne, språk och olika begrepp.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)