Aspergers kan se ut på många sätt

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 26.10.2016

I Heli Rintalas bok får personer med Aspergers själva säga vad de tycker. Boken är ett informationspaket om människor med Aspergers syndrom.

Rintalas bok är skriven på finska och heter Liian ihmeellinen maailma? – Asperger-ihmiset kertovat.

Heli Rintala blev bekant med Asperger-världen genom sitt eget barn. Hon har också läst böcker, deltagit i föreläsningar av experter och i diskussionsgruper med andra föräldrar.

Rintala säger att stöd av personer med liknande upplevelser är det både närstående och personer med Aspergers själva behöver allra mest. Det är utomstående experter som ställer diagnos för Asperger-barn eller unga. Föräldrarna och experterna bestämmer också hurdan Asperger-personen ska vara och hur han eller hon ska bete sig. Det är sällan någon lyssnar på personen med Aspergers syndrom. Därför ville Rintala skriva en bok om ämnet.

Man kan lära sig förstå olikhet

I boken berättar bland annat en 9-årig pojke och en medelålders kvinna sina berättelser. Också föräldrar berättar hur det är att leva med ett barn med Asperger. Hur det är att gå i terapi och hur det går i skolan.

– Personer med autism- spektrumstörningar upplever världen ganska annorlunda än andra. Jag hade själv behövt en sådan här bok med mitt barn. Då hade kanske en del av felen jag gjorde i uppfostran av mitt barn blivit ogjorda, säger Rintala.

Aspergers syndrom anses ofta vara en lite underlig störning. Rintala säger att hon har lärt sig mycket om livet genom syndromet.

– Åtminstone har jag fått lära mig förstå olikhet. Jag har förstått att fastän en ungdom är begåvad och duktig i skolan kan studiemiljön vara olidlig för personen. Jag har också lärt mig att inte ta saker så allvarligt. Jag godkänner det faktum att allting i livet sällan går som man har tänkt och planerat.

– När jag intervjuade människor för min bok förstod jag att det finns många klichéartade uppfattningar om Aspergers.

Ingen sjukdom eller skada

FPA klassar fortfarande Aspergers syndrom som en sjukdom. Många personer med Aspergers tycker det är en sårande definition. I Rintalas bok säger en ung skolpojke att han inte vore just han utan Aspergers.

Rintala säger att det är viktigt att personer med Aspergers ska få göra saker på det sätt och i den takt de själva vill. Då löper också skolarbetet bättre.

Det är en dålig idé att tvinga en ung person med Aspergers. Tvånget kan leda till svåra situationer och leder ändå inte alltid dit man vill.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)