Att resa ger bättre hälsa

Text: Betty Marschan, källor HS, ScienceDirect
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 03.03.2023

Det är bra för människor att komma bort hemifrån. Man behöver inte resa långt, det räcker med 24 kilometer visar en färsk undersökning.

En undersökning från norra England visar att människor som reser mår bättre än människor som mest är hemma.

Forskare i England frågade av 3000 personer hur ofta de reser och om de träffar andra människor. Forskarna frågade också av dessa personer hur de tycker att de själva mår.

Redan 24 kilometer är en tillräckligt lång resa för att må bra

Undersökningen visar att resor är bra för människor. Det räcker att man reser ungefär 24 kilometer bort från sitt hem. 24 kilometer är lika mycket som 15 engelska mil. Forskarna använde 15 mil som reseavstånd i undersökningen. Det betyder att forskarna räknade med alla resor som var minst 24 kilometer långa.

De personer som regelbundet reser längre än 24 kilometer känner sig friskare än de som håller till nära hemmet. Ju fler ställen man besöker desto bättre känner man sig. Det handlar mycket om att vara social, alltså att möta andra människor och tala med andra.

Forskarna poängterar att det  därför är viktigt med till exempel fungerande kollektivtrafik. Alla har inte egen bil. Det ska finnas tillräckligt med lämpliga bussar och tåg så att människor har möjlighet att ta sig hemifrån till olika ställen.

Undersökningen visar att särskilt personer över 55 år har nytta av att resa mera.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)