Barnfamiljer behöver hjälp

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 02.12.2014

Mirjam Kalland är generalsekreterare på Mannerheims barnskyddsförbund. Den senaste tiden har hon fått svara på många frågor om varför barnfamiljer verkar må illa i Finland.

Varför har många barnfamiljer det svårt?

– Skillnaderna mellan olika familjer har ökat de senaste åren, precis som skillnaderna mellan människor i allmänhet har ökat. Det finns de som har det bra och de som har det sämre. Det finns väldigt många fler fattiga barnfamiljer idag än för tio år sedan. Ekonomin syns ofta också på hälsan. Den som är fattig kan också få problem med hälsan.

– Vad gäller de hemska fall där föräldrar har dödat sina barn så är det ändå ovanligt. Det har råkat ske flera gånger nu, men nästa år kanske det inte händer alls. Det är faktiskt ovanligare med barnmord nu än för femtio år sedan.

– Men en orsak till att många barnfamiljer har det svårt är att hemhjälp för barnfamiljer sparades bort på 1990-talet. Förr kunde familjer i svåra situationer eller med många barn få hjälp. I dag är det mycket svårt att få hjälp. Det här är dumt. I slutändan skulle det bli billigare att hjälpa familjerna innan problemen blir stora.

Hur har de finländska barnen det i allmänhet?

– Många saker har blivit bättre. Jämför man med gamla tider så har de finländska barnen det ganska bra. Barndödligheten har minskat. Men det finns ännu saker som kan bli bättre. Finländska barn råkar till exempel ut för flera olyckor än barn i Holland.

– För att växa upp till friska och trygga vuxna behöver barnen en positiv syn på framtiden. Det här är ett problem för många finländska unga i dag. Vi har en dystrare syn på framtiden än i andra nordiska länder.

– En sak som kanske överraskar är att finländska barn slutar leka i yngre ålder än barn i till exempel Sverige. Jag tror det här beror på att vi i Finland tycker barnen är duktiga när de klarar sig själva tidigt. Barn får ta onödigt mycket ansvar. Det här beror också på att föräldrar jobbar mycket i Finland. I övriga Norden jobbar småbarnsföräldrar ofta deltid.

Det är 25 år sedan den internationella barnkonventionen godkändes. Berätta om den!

– Barnkonventionen är en mycket viktig sak. I stort sett alla länder i världen har godkänt den. En viktig punkt är att barnen ska ha rätt till sin andel av resurserna i det samhälle de lever i. Man rekommenderar att man gör en speciell budget för barnen så att de inte blir utan när det är ont om pengar. I Finland har tyvärr många ekonomiska nedskärningar drabbat just barnen.

– En annan viktig punkt är barnens rätt till liv och utveckling. Det här bryts det ofta emot. I fattiga länder får många barn till exempel inte gå i skola.

– En tredje viktig punkt är rätten till delaktighet. Vuxna ska höra barnen, hur de tycker och tänker i viktiga frågor som berör dem. Det här betyder inte att vuxna ska skjuta över ansvaret på barnen. Och det betyder inte heller att barnen alltid ska bestämma. Men genom att diskutera kan man till exempel få veta vilka personer och saker som är viktiga för barnen när föräldrarna skiljer sig.

När det gäller äldre barn är det lättare att få dem att följa regler om barnen själva har varit med och diskuterat reglerna.

Vad önskar du mest för dagens barnfamiljer?

– Det borde finnas hjälp att få i kommunerna för barnfamiljer. Trötthet är ett problem för många mammor men ensamhet är också ett stort problem. Om den trötta mamman vet att hon kan få prata med någon redan i morgon så orkar hon bättre ta hand om sina barn.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)