Betande får och kor håller landskapet öppet

Text: Maria Österlund, källa WWF Suomi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.06.2023

Lördagen den 17 juni firas naturbetesdagen. Det är ett sätt att visa glädje över det jobb betande djur gör för naturen.

Betande kor, får och andra djur gör ett viktigt jobb. När de äter av växterna i naturen håller de landskapet öppet. Man säger att de sköter om våra hotade vårdbiotoper.

Vårdbiotoper är den sorts natur som människan har påverkat och måste skötas för att hållas i skick. Till exempel ängar är vårdbiotoper.

När djuren betar hålls ängarna öppna, annars växer de igen och försvinner. Och då försvinner också många ängsväxter.

– Ängar och betesmarker är hem för många insekter, till exempel fjärilar och bin. Insekter är viktiga pollinerare för många växter. På det sättet hjälper betande djur till att hålla pollinerare vid liv. Och pollinerarna förbättrar skördarna inom jordbruket. Det här förklarar Eeva-Liisa Korpela som är naturvårdsexpert på naturskyddsorganisationen WWF.

På naturbetesdagen den 17 juni håller många gårdar runt om i landet öppet hus. Det ordnas också många evenemang.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)