Böcker ger tankarna vingar

Text: Leealaura Lesekelä
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 22.02.2016

Vappu Taipale är medicine doktor och före detta politiker. Hon är känd för att modigt säga vad hon tycker. Taipale har talat mycket om vikten av att läsa.

Varför lönar det sig att läsa?

– Böcker är en källa till inspiration, de ger fart åt fantasin och ger oss nya tankar. Böcker formar också människors uppfattningar. Utan böcker vore livet färglöst och tråkigt.

Vad läser du själv helst?

– Jag läser allt möjligt: Faktaböcker, forskningsrapporter, skönlitteratur och kriminalromaner. Jag försöker också följa med vilka slags nya barn- och ungdomsböcker det skrivs. Senast läste jag Pajtim Statovcis bok Kissani Jugoslavia (boken finns ännu inte översatt till svenska).

Vad anser du om LL-böcker?

– Jag ha redan i tiotals år följt med LL-böcker och hur de har utvecklats. Jag anser att lättlästa böcker är mycket viktiga för många läsare. Kunskap, skönhet, konst och poesi finns till för alla.

Den 24 februari firas den internationella högläsningsdagen. Varför ska man läsa högt för sina närstående?

– När vi läser högt kan vi dela upplevelsen och närheten. Som barn läste jag högt för min farmor och som vuxen läste jag sagor och berättelser för mina barn.

– Försök till exempel att läsa Richard Adams Den långa flykten eller C.S. Lewis Berättelser om Narnia högt. Det blir fina gemensamma stunder! Alla njuter när man läser högt. Därför är det också bra för gamla att stanna upp och lyssna.

Du har talat mycket om de äldres rättigheter i Finland. Hur tycker du de gamla i Finland har det?

– Många saker i de gamlas liv är bra här i Finland. Men det är en dålig sak att de gamla för lätt skjuts åt sidan. Vi blir liksom färglösa, könlösa och osynliga fast vi inte är det i verkligheten.

Hur ser en bra ålderdom ut?

– Det varierar från person till person. Det finns inte en modell som passar alla. För de äldre är det viktigt att ha tillräckligt stor inkomst och en bra hälsa. De närstående människorna är också viktiga.

Vilken är din levnadsregel?

– Låt oss åldras med glädje!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)