Bostadsbristen bland fåglarna minskar

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.03.2017

Det finns över en miljon fågelholkar i Finland. Det gör det lättare för fåglar som lider av bostadsbrist.

Det finns över en miljon fågelholkar i Finland. Det gör det lättare för fåglar som lider av bostadsbrist. Kampanjen En miljon fågelholkar startade för ett år sedan. Meningen var att människor skulle meddela till ett register hos Yle hur många fågelholkar de har. Det var mediebolaget Yle och flera naturorganisationer som startade kampanjen.

Kampanjen nådde sitt mål redan i februari. Finländarna har registrerat över en miljon holkar. Kampanjen fortsätter ändå fram till maj. Och det lönar sig att bygga och hänga upp holkar också efter att kampanjen har tagit slut.

Varför behövs holkar?

En del fågelarter bygger sitt bo i en hålighet i ett träd. Det finns mycket skogar i Finland men inte så många håligheter i träden. Det här leder till att en del fåglar har bostadsbrist. Svårast att hitta någonstans att bo har stora fåglar som ugglor.

En stor del av träden i Finland fälls och förs till en pappersfabrik redan som unga. Hackspettar gör vanligen hål i stora och gamla träd. Sedan kan andra fåglar bygga bo i hålen. Men numera står träden ofta inte kvar så länge.

Hurdan är en bra fågelholk?

Taket får inte läcka. Det ska inte regna in i holken. Man ska kunna ta loss holkens botten.  Holken ska nämligen städas när fåglarna har flyttat ut.

Det ska finnas metall runt holkens hål. Metallen hindrar till exempel ekorrar att ta sig in i holken. Hålet ska också vara lämpligt stort. Holkar för mesar ska ha ett hål som är mellan 2,5 och 3 centimeter. Stararnas hål ska vara 4-5 centimeter och holkar för olika slags ugglor ska vara 7-18 centimeter.

Var ska holkarna hängas?

Man kan hänga holkar både i skogen och på sin gård, på ungefär 2 till 5 meters höjd. Man ska inte bli ledsen fastän ingen fågel genast flyttar in. Ibland kan det ta två eller tre år innan holken får invånare.

Hur bygger man en fågelholk? Birdlifen har en guide på finska på adressen http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

Det finns också många andra råd och instruktioner om fågelholkar om man söker på orden ”bygga fågelholk”.

Källor Yle, Birdlife

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)