Bra beslut att börja studera!

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 17.08.2016

Arbetsminister Jari Lindström säger att det var ett mycket bra beslut att börja studera igen efter att han hade fått sparken. Lindström säger att man måste motivera de arbetslösa mera.

Vad innebär konkurrenskraftsavtalet?

– Jag hoppas det innebär många nya arbetsplatser. Utgångspunkten för hela avtalet var att det för företagen ska löna sig att satsa här i Finland och anställa nya arbetstagare. Med avtalet vill vi skapa trovärdighet och pålitlighet. Vi vill att också utländska finansiärer ska fortsätta att tro på Finland.

Vilken är Finlands största utmaning?

– Den största utmaningen är helt klart den stora arbetslösheten. Man kan förstås också se den som en möjlighet. Vi har många arbetsdugliga och utbildade människor här. Jag tycker att Finlands styrka fortfarande är att vi här försöker komma överens om saker.

Finlands befolkning är välutbildad. Vad är det som har gått fel?

– Det största problemet är att exporten har minskat. Två stora exportbranscher har sagt upp väldigt många människor. Skogsindustrins lönsamhet har sjunkit och Nokia kraschade. Finland har nu väldigt få exportföretag. Vi måste hitta nya produkter som vi kan sälja till andra länder.

Vilken betydelse har kollektivavtalen?

– De allmänna förbindande avtalen har fortfarande betydelse. Det måste finns minimiregler i samhället som arbetstagarna kan lita på.

På vilka saker är finländarna bra?

– Vi försöker hitta lösningar och vi har goda idéer. När det gäller att marknadsföra och att skapa produkter kunde vi lära oss av hur man gör i Sverige.

Vilket ansvar ska vi lägga på de arbetslösa?

– Redan efter några månaders arbetslöshet stiger risken för långtidsarbetslöshet. Vi måste få människorna med i samhället och i verksamheten. Vi ska använda både uppmuntran och strängare regler för arbetslöshetsskyddet. Den som är aktiv ska få belöning och den som inte gör något kan straffas.

– Regeringen vill inte göra livet svårt för de arbetslösa, utan motivera dem att gå framåt. Det borde alltid löna sig att ta emot ett jobb. Det nuvarande systemet är föråldrat, det fungerade förut när världen såg annorlunda ut men inte i dag.

Har du själv varit arbetslös?

– När jag fick sparken började jag studera igen och bytte bransch. Jag var då 45 år gammal. Det var mitt livs bästa beslut. Det ledde till många bra saker. Jag uppmuntrar alla att göra på samma sätt. Men vi ska ändå inte få folk att känna sig dåliga, det passar inte riktigt alla att byta bransch.

På vilket sätt kan man göra det lättare för personer med nedsatt arbetsförmåga att komma ut i arbetslivet?

– Vi borde förändra arbetsgivarnas  attityder. Också personer med utvecklingsstörning borde få jobba och förtjäna pengar om de vill det. På det sättet är de också med i samhället.

Hur kan invandrarna integreras i arbetslivet?

– Vi måste få dem att känna sig hemma i vårt land och få dem ut i arbetslivet så fort som möjligt.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)