Cirkulär ekonomi slösar inte

Text: Matti Välimäki
Foto: Shutterstock, Jonne Mattila, Ilari Välimäki
Artikel publicerad: 22.12.2021

Också i Finland försöker vi gå mot cirkulär ekonomi. Men vad betyder det egentligen?

Cirkulär ekonomi sparar naturen

Cirkulär ekonomi betyder till exempel att olika saker används så länge och så effektivt som möjligt.

– När en sak inte längre kan användas tar man tillvara materialen den är gjord av. Av materialen gör man sedan nya saker. Det kan till exempel vara metaller. När metallerna tas tillvara har de ett värde och blir inte avfall.

Det här förklarar Antti Lehtinen som är sakkunnig på Sitra. Sitra är Finlands jubileumsfond. Sitra är en stiftelse som riksdagen bestämmer över. Sitras mål är att skapa möjligheter för en rättvis och hållbar framtid för Finland. Sitra stöder nya projekt som kan skapa bra lösningar på problem.

Det är inte alltid nödvändigt att äga alla saker själv. Många saker kan vara gemensamma för många människor. Då behövs det inte lika många saker.

Stadscyklar är cirkulär ekonomi

I Åbo har folk kunnat hyra och använda stadscyklar redan i flera år.

Lehtinen säger att stadscyklarna är ett bra exempel på cirkulär ekonomi.

– Om någon till exempel inte cyklar särskilt ofta kanske hen inte behöver köpa en egen cykel. Då kan den personen i stället hyra en stadscykel när hen vill cykla.

Stadscyklarna servas regelbundet. Därför hålls de i skick längre. När en stadscykel inte längre kan repareras tar man tillvara metallerna den är gjord av.

Metallerna kan sedan användas till att tillverka nya cyklar. Ju mera fabrikerna använder återanvänd metall, desto mindre malm till nya metaller behöver man gräva ur jorden och bergen.

Bra för klimatet

Cirkulär ekonomi betyder också annat än återanvändning. Det är en ekonomisk modell där man försöker använda naturresurser på ett hållbart sätt. Naturresurser är till exempel skog, olja, vatten och malm som kan göras till metall.

–Vi måste gå mot cirkulär ekonomi. Det finns inte hur mycket naturresurser som helst i världen. Vår jord klarar inte av så mycket konsumtion som vi har idag. Vi kan inte slösa med naturresurserna.

Cirkulär ekonomi bromsar också klimatförändringen. När slöseriet och onödig konsumtion minskar och råvarorna återanvänds effektivt behövs det mindre nya saker och mindre nya naturresurser. Det här betyder också att utsläppen minskar.

Cirkulär ekonomi och minskat slöseri hjälper naturen också på annat sätt. Det är möjligt att odla jorden på ett hållbart sätt.

Man kan till exempel försöka få näringsämnen som används som gödsel på åkrar att hållas i marken och inte rinna ut i vattendragen. En sak som också hör till cirkulär ekonomi är att se till att mat inte behöver slängas bort.

Vi är på väg mot cirkulär ekonomi

Antti Lehtinen tror att det blir mer och mer cirkulär ekonomi.

– I framtiden kommer kanske all ekonomi att vara cirkulär. Men det tar ändå lång tid innan vi är där. Förändringen borde vara snabbare, säger han.

Också Europeiska unionen och dess medlemsländer försöker jobba för mera cirkulär ekonomi. Man skriver lagar som ska minska på slösandet med naturresurser och öka återvinningen.

Företagen är mycket intresserade av cirkulär ekonomi. Den här ekonomin ger företagen helt nya möjligheter. Företagen har till exempel hittat på helt ny service som hör ihop med den cirkulära ekonomin.

Gamla kläder blir nya kläder

Oskari Pokela har varit med om att starta upp en anläggning som tar tillvara gamla kläder.

I Pemar nära Åbo startar i höst en stor anläggning som behandlar textilier som kastats bort. Det är sydvästra Finlands avfallshantering som äger anläggningen.

Anläggningen fungerar enligt principerna för cirkulär ekonomi. Där förvandlar man gamla kläder och andra tyger till fibrer man kan göra nya kläder av.

Oskari Pokela är projektplanerare på anläggningen. Han berättar att de gamla kläderna sorteras innan de kommer till Pemar.

– Först ska de textilier som ännu kan säljas plockas bort. Det som blir kvar sorteras beroende på material. Till exempel sätts bomull, viskos och polyester i egna högar.

I textilanläggningen river sedan maskiner sönder textilerna så att man får mjuka fibrer som påminner om bomull. De här fibrerna kan man sedan använda till att göra nya tyger och kläder av.

– Det här är verksamhet som gör att dyra råvaror inte går till spillo, säger Pokela. Han tillägger att det har varit intressant att vara med och starta textilanläggningen.

– Det känns bra att vara med och bygga något som gör att framtiden kan bli renare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)