Coronaviruset och sjukdomen covid-19

Text: Ella Airaksinen, Kaisa Kaatra
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 19.05.2020

Coronaviruset har på en kort tid spridit sig över hela världen. Vad är covid-19? Vad är ett virus? Många ord är nya och svåra. Här kommer förklaringar på ord som har med coronaepidemin att göra.

Virus

Virus är sjukdomsalstrande ämnen. Det betyder att virus kan orsaka sjukdom om de kommer in i människokroppen.

Virusen är så små att de bara kan ses under ett mikroskop.

Viruset behöver en levande cell där den kan föröka sig. Viruset tränger in i cellen och börjar föröka sig där.

Vaccin och motståndskraft

Ingen medicin hjälper vanligtvis mot virussjukdomar. Men det finns vaccin mot många virus. Vaccinet ger människor motståndskraft mot en särskild sjukdom.

Motståndskraft betyder att man inte kan få den sjukdom som man fått vaccin mot.

Motståndskraft kallas också immunitet. Man får ofta motståndskraft om man har haft sjukdomen.

Forskare håller på att utveckla ett vaccin mot coronaviruset, men ingen vet ännu när coronavirusvaccinet är färdigt.

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2

Ett nytt coronavirus upptäcktes i Kina i december 2019, då många insjuknade i lunginflammation.

Det nya coronaviruset fick namnet SARS-CoV-2.

Det finns många coronavirus. I allmänhet orsakar de mild influensa eller diarré.

Ibland orsakar coronaviruset en allvarlig sjukdom. Farliga coronavirus har spridit sig till människor från djur.

SARS-CoV-2 viruset är det andra allvarliga SARS-coronaviruset i världen.

Coronavirussjukdomen covid-19

Det nya coronaviruset orsakar en sjukdom som kallas covid-19. Förkortningen kommer från engelskans corona, virus och disease.

På svenska betyder orden corona, virus och sjukdom. Nummer 19 kommer från årtalet 2019 då sjukdomen upptäcktes.

Lindriga symtom på covid-19 är

• feber

• muskelvärk

• hosta

• trötthet

• magproblem

Allvarliga symtom på covid-19 är

• andnöd, alltså mycket svårt att andas

• mycket hög feber

• försämring av det allmänna hälsotillståndet

Smak- och luktstörningar kan också vara symtom på covid-19.

För många människor är coronaviruset inte farligt. Symptomen på coronaviruset är alltså ofta lindriga.

Men en del människor får ändå svåra symptom, som kan vara livsfarliga.

Till riskgrupperna hör äldre och personer som också har någon annan sjukdom, till exempel astma eller en hjärtsjukdom. Coronaviruset är sällan farligt för barn.

Intensivvård

På intensivvårdsavdelningen hålls patientens viktigaste livsfunktioner igång med hjälp av maskiner.

Viktiga livsfunktioner är till exempel andning och blodcirkulation. På intensiven övervakar läkare och

sjukskötare hela tiden patientens hälsa.

En del personer med covid-19 behöver intensivvård. De behöver en respirator, alltså en andningsmaskin som hjälper dem att andas. De flesta med covid-19 behöver ändå inte intensivvård.

Infektionssjukdomar eller smittsamma sjukdomar

Infektionssjukdom betyder smittsam sjukdom. En smittsam sjukdom kan spridas från människa till människa, och då kan väldigt många människor bli sjuka.

Luftvägsinfektion

Vid luftvägsinfektion kommer ett virus eller en bakterie in i människans andningsorgan, såsom lungorna. Infektionen, alltså smittan, orsakar en inflammation i kroppen.

Symtom på luftvägsinfektion är bland annat hosta, snuva, halsont och feber. Det nya coronaviruset orsakar luftvägsinfektion.

Droppsmitta

Infektionssjukdomar sprids på många olika sätt. En del infektionssjukdomar smittar till andra människor när en sjuk person hostar eller nyser. Samtidigt flyger små droppar upp i luften och landar på ytor eller på andra människor. I dropparna finns virus och bakterier som orsakar sjukdom. Det kallas för droppsmitta.

Också coronaviruset sprider sig som droppsmitta. Därför måste man hosta i en näsduk eller i ärmen och tvätta händerna noggrant. Då sprider sig färre droppar till luften och ytor, därifrån viruset kan smitta andra människor.

Epidemi och pandemi

Man talar om epidemi när en smittsam sjukdom sprider sig inom ett land eller en världsdel, till exempel  Finland eller Europa. Pandemi betyder att en smittsam sjukdom har spridit sig över hela världen.

Coronaviruset har spridit sig till alla världsdelar: Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien och Afrika.

Den 11 mars 2020 sade världshälsoorganisationen WHO att coronaviruset är en pandemi.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)