De äldre vill ha vänner

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 12.10.2016

Forskaren Elisa Tiilikainen forskar i ensamhet. Hon har tagit reda på hur särskilt äldre människor upplever ensamhet.

Tiilikainen har intervjuat äldre och bekantat sig med annan forskning. Forskning visar att var tionde person som är äldre än 80 år ofta är ensam.

Blir det vanligare med ensamhet bland de äldre i dag?

– Nej, det blir inte vanligare. Men de allra äldsta blir ensammare. Det finns allt fler riktigt gamla eftersom människor lever allt längre. Dessutom lever många äldre som är i dåligt skick ensamma. De berättar ofta att de upplever både ensamhet och osäkerhet.

– Finländare upplever ändå mindre ensamhet än människor i andra länder. Finland är ett land där man är van att vara ensam. Till exempel i Grekland känner sig de gamla mycket ensammare. Där är man van att vara mera tillsammans med andra. De äldre i Grekland förväntar sig att få vara tillsammans med sina släktingar mera än de äldre i Finland.

Hur beskriver de gamla ensamheten?

– När man blir äldre blir vännerna färre. De äldre vill ha hjärtevänner som de kan dela sina livsupplevelser med. De saknar till exempel vänner de kunde resa, fiska eller åka till sommarstugan med.

– En ensam äldre person kan också sakna en partner. Särskilt ensamma män saknar en fru.

– Kulturen för besök har också förändrats. När de som nu är äldre var unga vande de sig vid att man kunde besöka någon när som helst. Nu vill människor inte bli störda.

– De gamla önskar att grannarna ska hälsa på dem och hjälpa dem. Det skulle få dem att känna sig tryggare.

– Också miljön påverkar känslan av ensamhet. I Finland är vintern mörk och gatorna är hala. Många äldre vågar inte gå ut då. Tillgänglighet är viktigt också för de gamla.

Vad kan vi göra för att minska ensamheten?

–Vi kan göra små saker som att hålla upp dörren eller ge  plats i bussen. Att möta och respektera andra människor är viktigt.

Finns det någonting bra med ensamhet?

– När man talar om ensamhet säger man ofta att någon lider av ensamhet. I verkligheten kan människor uppleva ensamhet på många olika sätt. Någon kan uppleva ångest i ensamheten. Andra njuter av att få vara ensamma och fundera på sina saker. Det är viktigt att själv få bestämma hurdan kontakt man har med andra människor.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)