De viktiga känslorna

Text: Eeva Grönstrand
Foto: Eeva Grönstrand
Artikel publicerad: 25.06.2018

Känslor är en viktig del i människans liv. Jarkko Rantanen är psykolog. Han besöker arbetsplatser och talar om känslor.

Varför är det viktigt att tala om känslor?

– Känslorna påverkar allt vi gör. Trots det talas det ganska lite om känslor, särskilt på arbetsplatserna.  Men det skulle göra gott att tala mera om känslor, eftersom sådan diskussion får människor att må bra. Det här kunde också öka intresset för arbetet. Undersökningar visar att folk jobbar bättre när man pratar öppet om känslor och när stämningen är bra på arbetsplatsen.

– Om man inte talar om känslor kan det leda till stress. Då trivs människor inte på sitt jobb. Om stämningen på arbetsplatsen är dålig kan arbetstagarna känna att de inte jobbar tillräckligt bra. Sådana tankar leder till att människor blir trötta. Då kanske inte tröttheten försvinner ens efter en lång semester. Ett sätt att lösa problemet är att försöka känna igen sina egna känslor.

Hur kan man känna igen sina känslor?

– Man kan lära sig lägga märke till de egna känslorna. Följ med dina känslor. Genast på morgonen kan du fråga dig hur du känner dig. Alla känslor har kanske inget klart namn. Men det är ändå viktigt att märka att känslorna finns där. Lägg också märke till hurdana känslor det finns på arbetsplatsen. Hör man folk skratta där? Eller är det mest argt muttrande man hör?

Hur kan man göra stämningen på jobbet bättre?

– Cheferna har ett stort ansvar. När man vill göra stämningen på jobbet bättre är det naturligast att börja med ledningsgruppen. Efter det kan man göra situationen bättre också bland arbetstagarna. Men inte behöver förändringen alltid komma uppifrån. Alla arbetstagare påverkar stämningen. Till och med ett litet leende kan påverka stämningen till det bättre.

– Att leda med känslor är inget skämt. Vi känner hela tiden någonting. Att märka och respektera detta är viktigt. Det är helt normalt att ha alla slags känslor. Många känner sig lättade när de förstår att också andra har liknande känslor som de själva har.

Ska man enbart tala om jobbet på arbetsplatsen?

– Nej, för då lär sig arbetskompisarna inte känna varandra. Om man alltid pratar bara jobb blir atmosfären trång på jobbet och det mänskliga inslaget saknas. Då kan arbetstagarna känna att de bara är spelknappar eller delar av en apparat.

– Det är viktigt att människor känner att de är trygga på arbetsplatsen. Då kan de fritt vara sådana de är, med alla sina egenskaper. En sådan god stämning kan uppstå när arbetskamraterna känner varandra som människor och inte bara som kollegor.

Hurdan respons är bra?

– Det är mycket viktigt att ge positiv respons. Man förstår inte alltid det här, att det är viktigt att säga när något är bra. Alla människor vill bli uppskattade, de vill att man ser dem och lyssnar på dem. Jag tror inte någon byter jobb för att han eller hon får för mycket beröm.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)