Den arbetslösa ska försöka vara positiv

Text: Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 11.02.2014

Anna-Maria Kantola är verksamhetsledare på de arbetslösas förening i Helsingfors, HeTy. Hon har också själv varit arbetslös och vet hur det är att ha ont om pengar. Hon ger arbetslösa rådet att vara aktiva.

Anna-Maria Kantola arbetade som kökschef i Helsingfors i början av 1990-talet. Arbetsklimatet var hårt. Hon skulle vara beredd att ta vilka arbetsturer som helst. Hon hade ett litet barn och livet var tungt. Till slut sa hon upp sig.

– Ekonomiskt blev det svårt, extra svårt eftersom jag inte hörde till någon arbetslöshetskassa. Dessutom hade jag och min man flera bostäder att betala för under en tid. Det var hårt. Jag har gått igenom flera av de svårigheter som många finländare upplevde under 1990-talets lågkonjunktur, säger hon.

Småningom blev  Anna-Maria bekant med de arbetslösas förening HeTy. Det ena gav det andra och  i början av 2000-talet blev hon projektsekreterare i föreningen. Sedan 2007 är Anna-Maria Kantola verksamhetsledare och den enda fast anställda på föreningen.

– För många är det en stor chock att förlora sitt arbete. Särskilt den som aldrig har varit arbetslös vet inte vad han eller hon ska göra. Man känner inte till var man kan ansöka om olika stöd och vem man borde kontakta. Vi på föreningen kan hjälpa med sånt.

Kantola säger ändå att arbetslöshet inte alltid behöver vara en dålig sak. När den värsta chocken har gått över kan arbetslösheten också leda till något gott.

Personen får tid att stanna upp och fundera på sitt liv. Ofta öppnas nya dörrar. Personen lär känna nya människor och lär sig kanske nya färdigheter. Många börjar studera och byter till ett nytt yrke.

– Mitt råd till den som blir arbetslös är att vara aktiv. Kurser, hobbyer och frivilligt arbete kan vara leda till oväntade möjligheter. Man ska inte heller vänta för länge på att få ett jobb inom sin egen bransch. Ofta anser arbetsgivare att det är positivt att man har varit aktiv och inte varit rädd för att göra olika saker, säger hon.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)