Den lilla söta ukulelen

Text: Hannu Virtanen
Foto: Hannu Virtanen
Artikel publicerad: 11.08.2020

Vill du snabbt och lätt börja spela ett instrument? Skaffa dig då en ukulele.

För ungefär tio år sedan tog många finländare tag i ett nytt instrument. Instrumentet hette ukulele och ser ut som en liten söt gitarr.

Det är mycket lätt att lära sig spela ukulele. Man kan köpa en ganska bra ukulele för mindre än 50 euro. Det här är orsakerna till att ukulelen har blivit så populär.

Det är ganska enkelt att med ukulelen ackompanjera sånger med grundackord. Om man vill lära sig spela melodier kräver det mera övning.

Ukulelen har ganska svagt ljud, därför är det populärt att spela flera tillsammans. En fördel med instrumentet är att det är litet och lätt och enkelt att bära med sig till spelövningar och spelningar.

Kommer från Hawaii

Ukulelen utvecklades på ön Hawaii i Stilla havet i slutet av 1800-talet. Därifrån spred sig ukulelen till andra delar av USA.

Snart började man tillverka billiga ukulelen av plast. Det såldes hundratals tusen sådana.

Det lilla instrumentet ukulele har också synts på film i händerna på Marilyn Monroe och Elvis Presley.

I Finland kände man till ukulelen redan på 1930-talet, men riktigt populär blev den först efter år 2000.

Idag finns det flera ukuleleorkestrar. Man kan få lära sig spela ukulele både på medborgarinstitut och på många bibliotek. Också i många skolor används instrumentet ukulele.

Det finns ukulelen av olika storlekar. Sopranukulelen är vanligast, dess fyra strängar stäms på nästan samma sätt som de övre strängarna på en gitarr.

Om man redan kan spela några ackord på gitarr så är det lätt att börja spela ukulele.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)