Det finns ordspråk på alla språk

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 25.10.2017

Carola Ekrem är folklorist och jobbar på Svenska litteratursällskapet. Hon har nyligen kommit ut med en bok om ordspråk. Boken heter Många krokar i långdansen.

Ordspråk är saker som någon har sagt och som lever vidare så att fler människor börjar använda uttrycket.

– Ordspråken är ofta kloka, men de kan också vara vitsiga och ibland lite elaka, säger Carola.

Det finns ordspråk på alla språk och i alla länder. En del ordspråk finns i många länder men de kan vara lite annorlunda. Exempel på ett sådant ordspråk är ”tomma tunnor bullra mest”. Det betyder att den person som kanske inte har så mycket att komma med ändå talar högt och för oljud.

Ett annat gammalt ordspråk som finns i flera länder är ”Gamla bockar har styva horn”. Det betyder att de gamla inte vill ge med sig så lätt.

Det har funnits ordspråk mycket länge. Ordspråk finns i bibeln och i tusentals år gamla skrifter från andra kulturer.

En del av de riktigt gamla ordspråken används än i dag.

– Det beror nog på att vi människor kanske trots allt är ganska likadana som för tusen år sedan, säger Carola.

Ordspråk används ganska mycket bland annat i tidningar, i rubriker och i reklam.

I den nya boken har Carola samlat finlandssvenska ordspråk från hela landet. I boken finns över 12 000 ordspråk. Många av ordspråken är skrivna på dialekt, alltså på det sätt människor talar i en viss trakt. Många ordspråk finns på flera olika dialekter i boken.

Nya ordspråk föds än idag

Ordspråk är inte något som kom till bara förr i tiden. Det skapas fortfarande nya ordspråk.

Ett nytt finländskt ordspråk är ”Det gick inte som på Strömsö”. Det betyder att det inte gick som man hade tänkt. Det här kommer av det finlandssvenska tv-programmet Strömsö där man pysslar och där allting alltid lyckas.

– Det här är ett ordspråk som används både på svenska och på finska i Finland. Men i Sverige förstår man det inte, för där har man inte sett tv-programmet, säger Carola.

Nu jobbar Carola med en databas om finlandssvenska ordspråk. När den är färdig ska man kunna leta efter ordspråk som handlar om ett visst ord eller som kommer från en viss ort. Hon hoppas att databasen ska vara färdig att användas 2018. Databasen kommer att innehålla ännu flera finlandssvenska ordspråk än boken.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)