Det här är en stor möjlighet!

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 23.09.2015

Börje Mattsson jobbade som flyktingsekreterare och invandrarkoordinator i Västnyland redan i början av 1990-talet. För ett par år sedan blev han pensionerad. Men trots det jobbar han med flera nya projekt. Bland annat jobbar han med en ny Faces Etnokult-festival till nästa sommar.

Hur började ditt intresse för internationella frågor?

– Jag kommer från ett hem där vi pratade om samhället och världen. Jag hör också till den första ungdomsgenerationen. Via rockmusiken blev jag intresserad av andra länder och kulturer. Jag blev engagerad av de svartas kamp i USA, Vietnamfrågan och frihetskampen i många länder i Afrika.

Du tog visst det här med engagemang på allvar? Berätta!

–Jag var med om att grunda Afrikakommittén i Finland och jag blev studenternas FN-ordförande. Redan i slutet av 1960-talet gjorde jag mina första resor till Afrika. Jag reste runt i världsdelen och lärde känna många intressanta människor som senare blev ledare i sina länder. De här resorna påverkade mig mycket.

Hur tycker du att Finland hittills har klarat av invandring och integrering?

– Jag tycker Finland har klarat det ganska bra. Invandring och flyktingmottagning är ganska nya saker i Finland. Först för 25 år sedan började det komma större mängder  flyktingar till Finland. När jag började jobba med flyktingfrågor i början av 1990-talet var det ganska oklart vad och hur man skulle göra.

– Finland valde att följa sin egen väg och det var bra. Här har vi valt att inte tycka synd om flyktingarna utan ge dem en möjlighet att klara sig själva. Det tror jag är bra. Flyktingar är människor precis som vi finländare. Det ska vara här på samma villkor.

– Jag tycker att integreringen gick ganska bra fram till den ekonomiska krisen 2008. Då fick invandrare ännu svårare att få jobb. Det var också då man började höra mera fientlighet mot flyktingar och invandrare i vårt land.

Hur tror du det går nu när strömmen av flyktingar är så stor?

– Just nu är jag ganska optimistisk. I somras var det mycket invandrarfientlighet. Det kändes hemskt. Många som själva hade förlorat jobbet och hade det svårt var negativa och förbittrade. Men när riksdagsledamot Olli Immonen skrev negativt på Facebook vände det. Då började positiva finländare säga vad de tyckte. Nu är en stor del av finländarna positiva och hjälpsamma. Det här har gjort att också regeringen måste vara mera positiv mot flyktingarna.

Hur går det när det kommer så många?

– Just nu kommer många, men nog klarar vi det. Det finns många tomma fastigheter i Finland. Inte är det farligt fast förhållandena är enkla. För flyktingarna räcker det i början långt att få tak, mat, värme och trygghet.

– Jag tycker man ska se det här som en möjlighet. Visst är det svårt i början och det kostar att ta emot flyktingar. Men om man ser framåt kan det här ge Finland mycket. Vår åldersstruktur är sådan att vi behöver unga människor. Nu kommer de, utan att vi behöver locka hit dem.

– Det gäller att aktivera de nya människorna fort. Jag tror inte att de vill leva på bidrag. De vill nog arbeta, bestämma över sitt liv och hitta sin egen väg.

Hur tror du Finland ser ut i framtiden?

– Just nu förändras Finland och hela världen. Vi måste erkänna att vi lever i ett globalt och mångkulturellt samhälle. Jag kan förstå att många är rädda och inte tycker om det här, men det hjälper inte. Det är så här det är, den gamla världen kommer inte tillbaka. Flyttningsrörelserna kommer att fortsätta länge än. Både flyktingar och andra kommer att röra på sig.

– Men också det ska vi se som en möjlighet. Det finns stora problem i världen som inte kan lösas av enskilda länder, utan bara globalt. Nu finns det kanske en möjlighet

att vi löser dem tillsammans.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)