Det ska  vara roligt  att spela

Text: Petri Kiuttu
Foto: Tomi Hirvinen
Artikel publicerad: 09.03.2021

Hannu Annala har utvecklat djurbildsnoter. Med dem är det lättare att öva sig spela instrument. Noterna passar för barn i dagisålder och i lågstadiet och för många andra.

Djurbildsnoterna är större än vanliga noter. Det finns bilder av olika djur i noterna. Dessutom finns det en liten bokstav inne i noten. Bokstaven berättar vilken ton det handlar om. Noterna har också egna färger.

Hur hittade du på djurbildsnoter?

– Noter och ackord är ofta alltför svåra för människor som lär sig grunderna i musik. Jag ville utveckla bilder för noter och ackord som är lättare att förstå.

– Djurbildens första bokstav berättar vilken ton det handlar om. Tonen E har en lilafärgad elefantbild. Tonen A är en gul apa och tonen H är en brun häst.

– Det finns också klistermärken som föreställer de olika djuren. Märkena kan man klistra på sitt instrument, till exempel på sin gitarr eller sitt piano. Då kan eleven följa med djurbildsnoterna och leta fram samma bild på sitt instrument. Med hjälp av bilder, färger och bokstäver är det lättare att förstå noter

och lära sig grunderna i musik.

För vem passar djurbildsnoterna?

– Djurbildsnoterna passar för alla som vill lära sig spela ett instrument på ett lätt och roligt sätt. Djurbildsnoterna passar för barn och unga men också för äldre personer som vill lära sig spela något instrument. Många seniorer har nuförtiden musik som hobby. Det är bra för sång och musik är bra för hjärnan. Det ska

vara roligt att spela och musicera. Det ska också vara roligt att öva sig.

Kan alla lära sig spela från noter?

– De flesta kan lära sig att spela från noter. Vanliga noter är förstås svårare än djurbildsnoter. Och det krävs att man övar sig. Det går inte att lära sig spela utan att öva.

Vem använder djurbildsnoter?

– Djurbildsnoterna passar bland annat för personer med olika inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättningar.

– En annan viktig målgrupp är barn i förskoleålder. 5–7-åringar blir ofta utan musikundervisning efter att de slutat med musiklekskolan. Det blir ofta en paus i spelandet innan barn i lågstadiet tar privatlektioner eller börjar på musikinstitut.

Du har också utvecklat nya instrument. Hurdana är de?

– Det är instrument som är lätta att ackompanjera sång med. Att ackompanjera betyder att spela ihop med någon som sjunger. De instrument som jag har utvecklat är ackord-klockspel, ackord-kantele och ackordknappar för pianots tangenter.

Du är själv utbildad diplomgitarrist.

När började du spela gitarr?

– Jag började spela gitarr som 12-åring i början av 1960-talet. The Beatles var ett band som nyss hade blivit populärt då. Många pojkar började spela gitarr på den tiden.

Hur länge har du undervisat i gitarrspel?

– Jag har varit gitarrlärare sedan år 1972.

Jag undervisar elever vid Mellersta Österbottens konservatorium i Karleby.

Vilka framtidsplaner har du?

– Jag är intresserad av att utveckla en jämlik spelundervisning. Jag kommer att fortsätta spela själv så länge jag kan.

Den svenska översättningen av Djurbildsnoter har gjorts av Leena Ray och boken kan köpas på FSSMF:s förlagssida för 18 euro (medlemspris) eller 25 euro (icke-medlemmar): fssmf.fi/sv/tjanster/forlaget/

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)