Dirigenten leder orkestern

Text: Petri Kuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 16.08.2017

Atso Almilas motto är: Fortsätt att vara nyfiken! Almila försöker följa sitt eget råd som lärare. Han tycker det är viktigt att man också lär sig själv när man undervisar.

Vad gör en dirigent?

– Dirigenten leder orkestern och tolkar olika kompositörers verk. Dirigentens uppgift är att hjälpa orkestern att spela bättre. En bra dirigent är en karismatisk ledare. När man leder orkestern är det viktigaste att alla fungerar samtidigt. När jag undervisar brukar jag fråga mina elever hur de skulle beskriva dirigentens yrke. Min egen lärare Jorma Panula brukade säga: Hjälp till, stör inte!

Hur blev du musiker?

– I min barndomsfamilj sysslade man mycket med musik. Min farfar var en duktig pianist. Farfar började också skriva ner melodier som jag spelade. Han kunde sen ge noter till mig och säga att här är en av dina kompositioner. Min far var journalist så jag har lärt mig att berätta historier av honom. Själv sjöng jag i kör och spelade i en orkester. År 1972 fick jag börja studera vid Sibeliusakademin och jag fick min examen i slutet av 1970-talet.

Vad är musik?

– Musik är ett språk på vilket man skickar ordlösa ljudmeddelanden. Dessa ljudmeddelanden väcker olika känslor hos människor. För en kompositör är musik ljud, rytm, känslor och minnen.

Är musikalitet ärftligt?

– Begåvning och arv, alltså gener, betyder nog mycket. Men uppväxt- miljön påverkar också mycket. Ett barn påverkas och får uppmuntran i sin närmiljö. Om barnet får stöd hemma blir begåvningen starkare. Skolan borde också erbjuda alla en möjlighet att bekanta sig med musiken.

Påverkar musiken hälsan?

– Forskning visar att musik påverkar utvecklingen av ett barns hjärna på ett bra sätt. Att lyssna på musik hjälper också hjärnan att fungera bra. Musik är ett viktigt hjälpmedel när man vårdar personer med mentala problem.

Lyssnar du på musik på fritiden?

– Jag lyssnar sällan på musik på fritiden utan vill då ha en paus. När jag kör bil lyssnar jag hellre på ett talprogram. Men jag läser böcker om musik och läser partitur, alltså noter. Jag lyssnar hellre på levande musik än på musik från skiva.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)