Drömjobbet att hjälpa flyktingar

Text: Veera Nuutinen
Foto: Veera Nuutinen
Artikel publicerad: 31.01.2019

Sirwa Farik är Årets flyktingkvinna 2018. Hon har nu sitt drömyrke och jobbar i föreningen Irakin naiset ry. Föreningen hjälper invandrarkvinnor att lära känna sitt nya hemland.

Vad gör du i ditt jobb?

– Jag jobbar för föreningen Irakin naiset inom ett projekt som heter Työelemää kohti (Med sikte på arbetslivet). Vår förening grundades år 2000. Föreningen hjälper invandrarkvinnor att integrera sig i Finland.

Vad menar man med integrering?

– En människa kan flytta till ett annat land, till exempel för att jobba eller som flykting. Då ska han eller hon integreras i det nya landet. Personen måste få veta hurdant det nya hemlandet är. Personen ska också försöka lära sig landets språk. En person är integrerad när han eller hon klarar sin vardag utan stora problem.

Hur hjälper er förening invandrarkvinnor att integrera sig?

– Vi ordnar kurser i finska för kvinnorna. Vi ger dem råd som gäller studier och arbete. Vi hjälper kvinnor som har utsatts för våld i hemmet. Vi ordnar med barnvakt så att kvinnorna kan delta i vår verksamhet.

– En gång i veckan har vi en grupp där vi talar om saker som rör arbetslivet. Vi diskuterar till exempel hur man förbereder sig för en arbetsintervju och vad fackföreningarna gör.

– Vi lär också kvinnorna använda dator, e-post och nätbank. Vi hjälper kvinnorna att bli självständiga. Vi uppmanar dem att lita på sig själva och att själva sköta sina ärenden.

Hur kan lättläst hjälpa kvinnorna att integrera sig?

– När jag undervisar invandrare i finska använder jag den finska lättlästa tidningen Selkosanomat eller Yles nyheter Selkouutiset. Vi tittar på dagens nyheter och läser tillsammans. Sedan brukar jag fråga om de förstod allt vi läste. Jag brukar försöka använda lätt finska när jag talar med invandrarna. Om jag talar fort och använder svåra ord förstår de mig inte.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det har alltid varit min dröm att få jobba med flyktingar. Jag vill jobba med människa som har det svårt. Jag tycker om att hjälpa flyktingar eftersom jag själv har varit flykting. Jag kan hjälpa dem genom att berätta om mina egna erfarenheter.

1 svar på ”Drömjobbet att hjälpa flyktingar”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)