Eija flyttade till Sverige för 50 år sedan

Text: Maria Österlund
Foto: Eija Salminen
Artikel publicerad: 14.02.2019

Eija Salminen är född i Kumo i Finland. I år har hon bott 50 år i Sverige.

Eija var åtta år gammal när hon kom till Sverige. Hon flyttade med sina föräldrar och sin lillasyster från Björneborg till Landskrona i Skåne.

Eijas båda föräldrar hade bra jobb i Finland. Men Eijas pappa var lite äventyrlig av sig. Efter ett besök hos sin syster som bodde i Sverige ville också han flytta.

Han fick veta att det fanns jobb på skeppsvarvet Kockums. Och så flyttade hela familjen 1969.

Eija fick börja i en helt vanlig klass fast hon inte kunde svenska. Hon förstod inte vad folk sa, varken på lektionerna eller på rasterna. I skolan blev hon kompis med en flicka från Jugoslavien. Hon kunde inte heller svenska.

Eijas mamma fick undervisning i svenska för invandrare. Eija följde ofta med henne. På invandrarundervisningen fick Eija skriva på tavlan. Hon blev duktig på svensk grammatik, duktigare än många klasskamrater i skolan. I andra klass fick hon redan högsta betyg i svenska.

Läs mera om hur finländare har flyttat till Sverige i LL-Bladet 3/2019, sidorna 6-7.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)