Elbilarna blir snart vanligare

Text: Markku Juusola
Foto: Christian Fournier/Group Renault
Artikel publicerad: 28.03.2018

De kommande åren köper allt fler en elbil.

I över hundra år har bilarna rullat med kraft från en förbränningsmotor. Förbränningsmotorn använder bensin eller diesel som bränsle. Det här för med sig en del problem.

Avgaserna från förbränningsmotorn smutsar ner luften. Avgaserna värmer också upp klimatet. Och oljan som bränslet görs av tar säkert slut någon gång. Därför måste förbränningsmotorerna ersättas av andra motorer.

Nu verkar det som om elmotorn kommer att ersätta förbränningsmotorn. Många stora biltillverkare satsar på att utveckla nya elbilar. Elbilarna blir snart billigare.

Men elbilarna har också en del problem. Elmotorerna är tysta. Fotgängarna hör inte när elbilarna kommer. Därför har EU bestämt att elbilar ska ha ett varningsljud när de startar.

Läs mera om elbilar i LL-Bladet nummer 6.  Tidningen utkom den 28 mars 2018.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)