En funktionsnedsättning gör ingen till hjälte

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 21.10.2015

Inklusion betyder att personer med funktionsnedsättning har rätt att höra till och delta i samhällslivet som andra. Attityderna förändras mot det bättre, men långsamt.

Handikapp gör ingen god

Katri Suhonen anser att Finlands lutherska kyrka är en föregångare i kyrkligt arbete med handikappade.

– Vi har 22 präster som jobbar med personer med utvecklingsstörning. Mitt arbete är att ordna kurser och utveckla verksamheten.

– Jag anser att vi gör gott tillsammans och att vi utvecklas.

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande svårt att få jobb. De är också fattigare än andra och utsätts för mera våld. Många personer med funktionsnedsättning har också dålig utbildning.

– Det handlar om attityder. Det är svårt att ändra attityder, men vi kan alla göra vår bit. Också personer med handikapp kan själva ha fördomar mot personer med andra handikapp.

– Handikapp och funktionsnedsättning är ingen helig sak som gör människor speciella. Jag tycker inte om att man kallar handikappade för hjältar. Personer med funktionsnedsättning är vanliga och likvärdiga människor.

Onödiga fördomar begränsar

Organisationsaktiva Tommi Kivimäki anser att människor numera har en tolerantare inställning till personer med utvecklingsstörning. – Idag syns personer med utvecklingsstörning oftast i positiva sammanhang i offentligheten. Men visst kan attityderna ännu bli bättre.

Kivimäki känner mycket människor runtom i Finland. Det beror på att han har varit med i organisationsverksamheten och har flera hobbyer.

– I mitt liv är det de felaktiga uppfattningarna om vad jag kan och inte kan som begränsar mitt liv mest.

Att inget säga är inte tolerans

– En del saker har gått framåt, mot det bättre. Tyvärr har en del saker gått mot det sämre. Det säger Sari Loijas som är Finlands enda blinda konsultativa tjänsteman.

– Funktionsnedsättningar smälter nu in i samhället bättre än för 20 år sedan. Idag finns det flera människor med funktionsnedsättningar som är studerande, arbetstagare och offentliga personer. De har nu enklare att bli en del av samhället.

– Människors inställning har förändrats. Människor är upplysta. Många har fått lära sig att vi måste godkänna olika slags människor. Man säger inte längre högt allt man tänker. Kanske människor nu är mera formella än toleranta. Är det nu sedan tigande eller verklig tolerans?

– Jag tror det är mycket svårt att ändra på attityder. Antingen förändras de eller så finns de kvar. Vi måste alla förändra oss om det ska bli förändring.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)