En indisk läkare i Finland

Text: Seija Niinistö-Samela
Foto: Ilkka Nissilä
Artikel publicerad: 04.12.2018

Ambika Maria är en indisk läkare. Hon arbetar som forskare vid Åbo universitet. Hon jobbar med sin doktorsavhandling.

Hur länge har du bott i Finland?

– Jag flyttade från Indien till Finland för tre år sedan. Det var i augusti 2015. Jag kom till Åbo för att forska.

Vad forskar du i?

– Jag jobbar i en forskningsgrupp som undersöker hur miljö och ärftliga egenskaper påverkar barns utveckling. Forskningsgruppen leds av professor Hasse Karlsson.

Du jobbar också med din doktorsavhandling. Vad handlar den om?

– Jag undersöker hur barns hjärnor behandlar känslor. Jag undersöker till exempel hur barns hjärnor behandlar beröring. Jag försöker också ta reda på hur känslor förmedlas via det människor säger. Jag undersöker det här med en apparat som filmar hjärnan.

Du har också studerat och jobbat i Indien. Berätta om det!

– Jag studerade till läkare i Indien. Jag jobbade där både på statliga sjukhus och privata sjukhus. Det finns statliga, helt privata och delvis privata sjukhus i Indien. Sjukhusen är olika stora och de är olika bra utrustade. Priset på vården är också olika.

Hur skiljer sig hälsovården i Indien från hälsovården i Finland?

– I Finland får en patient ofta eget rum och rätt till all vård när han eller hon tas in på sjukhus. I Indien måste man betala för vården och på de statliga sjukhusen är det vanligt att man delar rum. Det kan vara många patienter i samma rum.

Finns det social trygghet i Indien som i Finland?

– Vi har inte så kallad ”gratis” sjukvård i Indien och de privata sjukhusen är ganska dyra. Det finns statliga sjukhus i Indien där patienterna får bra vård och som inte kostar så mycket. Men det är vanligt med privata sjukhus i Indien. En del människor som är statligt anställda har försäkringar som står för vårdkostnaderna.

Har du jobbat som läkare i Finland?

– Tyvärr har jag inte kunnat jobba som läkare här i Finland. För att kunna jobba som läkare måste jag registrera mig och dessutom kunna bra finska. Läkare som kommer från ett land utanför EU måste förutom ett språkprov också praktisera på en hälsovårdscentral i ett halvt år. Dessutom måste läkaren registrera sig. Allt det här tar lång tid.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)