En jämlik talmanskvinna

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 02.12.2015

Maria Lohela är riksdagens talman och en sannfinländsk riksdagsledamot. Hon valdes in i riksdagen 2011. Lohela har en kandidatexamen i humanistiska vetenskaper. Hon har tidigare arbetat som översättare.

Vad är talmannens uppgift i riksdagen?

– Talmannen leder diskussionen och bestämmer vem som får ordet i riksdagen. Talmannen leder också talmanskonferensen och kanslikommissionen som leder riksdagens arbete. Talmannen deltar också i mötena där man förbereder Finlands 100-års jubileum.

Hur skiljer sig talmannens och en riksdagsledamots arbete från varandra?

– Talmannen deltar inte i det vardagliga politiska arbetet. Talmannen röstar inte i plenum och han håller inte några inlägg i plenum eller deltar i den politiska diskussionen. Talmannen hör inte heller till några utskott.

En hurdan talman är du?

– Jag vill vara en bra, jämlik och rättvis talman. Jag försöker behandla riksdagsledamöterna från alla partier och riksdagens alla anställda jämlikt. Jag hoppas jag når mina mål genom växelverkan. Jag uppskattar vice talman Mauri Pekkarinen och andra vice talman Paula Risikko mycket.

Vi har svåra tider i Finland. Hur ser du på framtiden?

– Jag hoppas att vi vågar förnya oss i Finland. Vi måste våga förändras och godkänna att samhället förändras. Jag är orolig för att skillnaderna mellan samhällgrupperna växer för mycket. Kanske alla inte förstår hur allvarlig den ekonomiska situationen är och hur stor arbetslöshet vi har. Alla medborgare har rätt att delta i byggandet av samhället. Just nu är det inte så.

Vilken ställning har Finland i Europa?

– Finland har varit EU:s modelland. Vi tror på regler. Vi vill ha ett organiserat samhälle. Det är vår styrka. Det är inte lika vanligt att alla länder i Europa tänker på samma sätt. Det finns länder som har en mera avslappnad syn på regler. Sättet att verka kan också vara annorlunda. Finland är ett litet land som inte har så mycket att säga till om i Europa.

Det kommer många flyktingar till Europa. Hur borde vi sköta flyktingkrisen?

– Det är Europeiska unionen som måste lösa de här problemen tillsammans med andra länder, där problemen finns. Inget problem kan lösas genom att man sköter bara följderna. Situationen kräver fredsmäklande, handel och samarbete. Genom dessa kan man skapa välfärd och stabilitet.

Finlands folk blir äldre. Hur ska man ordna vården av gamla på ett mänskligt vis?

– Finländarna har traditionellt litat på att samhället garanterar en tillräcklig utkomst och vård för alla. Men man kan inte lägga allt ansvar på samhället. Vi måste ta hand om våra närstående. De gamla ska ha rätt att bestämma över sina egna ärenden. Men om en person inte klarar sig hemma får man inte lämna honom eller henne utan omvårdnad.

Borde de politiska språket vara klarare och enklare att förstå?

– Jag tycker att man bra kunde använda lättläst och sammanfattningar i politiken. Det är en konst att kunna sammanfatta på ett bra sätt. Det är en glädje att lyssna till eller läsa lättläst text. Jag har varit i kontakt med medborgare som berättat att de behöver lättläst information. Många av dem har inte ens hört till de traditionella målgrupperna för lättläst.

Att vara politiker är ett offentligt yrke. Har en offentlig person ändå möjlighet till ett privatliv?

– Det är en del av politikerns yrke att synas och höras. Själv är jag ändå en mycket privat person. Jag längtar inte efter offentlighet. Jag vill inte synas i tidningar eller på tv, jag vill bara sköta mitt jobb bra. Men offentligheten är en del av politikerns arbete. Jag vill helst fortsätta att leva mitt liv på samma sätt som förut. Det är möjligt att dra en gräns mellan det offentliga och det privata. Man måste själv bestämma var man drar gränsen.

Du bor i Åbo. Reser du varje dag mellan Åbo och Helsingfors?

– Nej. Jag har två bostäder. I bägge har jag ett strykjärn, en kaffekokare och en dammsugare.

Följer du något särskild levnadsregel?

– Jag försöker varje dag hitta något positivt i det jag har upplevt.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)