En ungdomsgård på nätet

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 22.11.2016

Ungdomsarbetarna går dit de unga är. Därför har ungdomsarbetet nu också flyttat till nätet.

I Finland gör tiotals kommuner och organisationer ungdomsarbete på nätet. Rädda barnens Netari är en slags ungdomsgård på nätet. Martti Härmä är samfundsmanager och jobbar för Netari.

Vad är Netari?

– Netari betjänar unga på olika håll i Finland. På landsbygden kan det vara 30 kilometer till en ungdomsgård. Men till Netari kan man komma varifrån som helst, bara internet- kontakten fungerar.

Vad gör de unga i Netari?

– I Netari träffar de unga andra ungdomar. Vi finns i olika grupper på nätet, till exempel på Facebook och Habbo Hotel.

– Habbo Hotel har ett Netari-rum. Det är som ett spel där gästerna rör sig som egna figurer. Man diskuterar genom att skriva. Det egna meddelandet kommer upp som en pratbubbla. Där finns också mindre diskussionsgrupper, tävlingar och frågesporter.

– I Netari-rummet talar man om många saker. För en tid sedan diskuterade man jämlikhet.

– Netari rummet är öppet i tre timmar. Man kan diskutera till exempel skolan, hobbyer, dagens händelser och vintern.

– Via Netari får de unga också kontakt med någon pålitlig vuxen. Det finns många möjligheter att diskutera på tu man hand med en ungdomsledare. Det är viktigt med djupa diskussioner och vi har många sådana viktiga möten.

– Många unga vill diskutera också på natten. Men vi försäker förklara för  dem att man ska sova på natten. Då kan man be oss ta kontakt senare.

Vilka är det som besöker Netari?

– Medelåldern hos dem som kommer är 17 år, men vi vill också få kontakt med yngre ungdomar.

– Vi konkurrerar om de ungas tid med många andra verksamheter. Olika spelgemenskaper och youtubare är mycket populära. Vi planerar också att vi ska vara där mera, för då får vi kontakt med de yngre.

Vilka når ni inte?

– Det är svårt att få kontakt med alla ungdomar. Vi funderar till exempel på hur vi ska nå invandrarunga. Vi betjänar bara på finska. Det är en begränsande faktor. Situationen blir bättre när allt fler invandrare kan finska.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)