En vän muntrar upp i ensamheten

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 14.02.2022

Pensionären Liisa Välilä kände sig ensam. Hon hittade en vän genom en väntjänst i staden Kervo.

Liisa Välilä och Tuula Kosomaa har nu varit vänner i tre år.

Liisa Välilä kände sig tidigare otrygg när hon var ensam. Hon bor i Kervo. Hennes släktingar bor långt borta.

Liisa Välilä och Tuula Kosomaa träffas eller talar i telefon minst en gång i veckan. Liisa berättar att samtalen
piggar upp och gör livet lättare. På grund av coronaviruset har det varit färre träffar än vanligt.

Liisa och Tuula diskuterar alla möjliga frågor. Många saker är lättare att tala om med en vän än med sin familj.

Tuula Kosomaa har redan länge varit aktiv inom vänverksamheten. Hon har haft nästan 10 vänner genom vänverksamheten. Hon berättar att de flesta vänner i väntjänsten är kvinnor.

Det behövs fler män. Många pensionärer kan behöva en manlig vän som kan hänga upp gardiner eller byta lampor.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)