Ett hem är en grundrättighet

Text: Petri Kiuttu
Foto: Shutterstock
Artikel publicerad: 16.12.2022

Bostadslösheten har minskat i Finland. Men det finns fortfarande 4 000 bostadslösa personer i vårt land. Föreningen Vailla vakinaista asuntoa vill få bort all bostadslöshet i Finland.

Föreningen Vailla vakinaista asuntoa har inget svenskt namn. Man kunde översätta namnet till ”Utan fast bostad”. I den här texten använder vi förkortningen Vva. Det här är en förening som hjälper människor som inte har någon bostad.

Man ser inte bostadslösa människor så ofta. De talar inte heller så ofta om sin situation. Därför försöker föreningen Vva föra deras talan i samhället. Ungefär 40 personer jobbar hos föreningen Vva. Största delen av de anställda har någon gång varit bostadslösa.

Föreningen får största delen av sin finansiering av staten. En del av pengarna kommer ändå via donationer, alltså gåvor.

– Det är med pengar som donerats som vi kan se till att nattcentret Kalkkers kan hålla öppet under julen. Genom pengarna som donerats kan vi också köpa handskar och underkläder till bostadslösa människor. Det här berättar föreningens kommunikationschef Erja Morottaja.

Värme, vila och renlighet hos Vepa

Föreningen Vva har sitt kontor i Östra Böle i Helsingfors. Förutom kontoret finns där dagcentret Vepa dit man kan komma och fördriva tiden. På dagcentret jobbar människor som själva har varit bostadslösa. Därför är det lättare för de bostadslösa att lita på de här anställda. Det ger dem också hopp. De ser att det är möjligt att ta sig bort från bostadslösheten. Vepas anställda med egen erfarenhet av bostadslöshet hjälper på många sätt och ger råd till de bostadslösa.

– Vi hjälper människor med helt vanliga, men viktiga saker. Vi kan ge råd om var de bostadslösa kan sova nästa natt eller hur de kan sköta sina ärenden hos Folkpensionsanstalten. Ett problem är att många av de bostadslösa inte har bankkoder, berättar Erja Morottaja.

Vepa erbjuder service med låg tröskel. Det betyder att man inte frågar människorna från vilken kommun de kommer. Till Vepa får man också komma fast man är berusad, men man får inte störa andra.

– På Vepa kan man vila en stund i värmen. En gång per dygn bjuder vi på varm mat. Vi bjuder också på kaffe, bröd och mat som har donerats. Och vi delar ut hygienartiklar och kläder. Här kan människor tvätta byke, använda en dator eller en telefon, berättar Erja Morottaja.

I samband med Vepa finns det också en bostadsrådgivning. Här kan man få hjälp med att komma bort från bostadslösheten. En del människor behöver en bostad med stöd. De kan ha problem med att klara att sköta vardagliga saker. För andra kanske bostadslösheten beror på ekonomiska problem. Till exempel i huvudstadsregionen är hyrorna höga och levnadskostnaderna för dyra.

Bostadslösheten har minskat i Finland

I mitten av 1980-talet fanns det hela 20 000 bostadslösa människor i Finland. Idag finns det ungefär 4 000 bostadslösa. Bostadslösheten har alltså minskat betydligt. Det arbete som har gjorts för att minska bostadslösheten har lyckats på ett sätt som är rekord i Europa.

– Många behöver stöd för att kunna bo självständigt. När en människa får ett eget hem kan man börja sköta andra problem, som hälsoproblem och sociala problem. Alla människor behöver få ett stöd som passar just den personen. Vi är alla olika, säger Morottaja. Den här modellen har lett till att bostadslösheten har minskat snabbt i Finland.

Ett eget hem för alla

Ännu på 1980-talet fanns det stora boenden med grupprum för bostadslösa. Det var natthärbärgen dit man kunde gå och sova, men ingen kallade dessa för sitt hem.

Föreningen Vva grundades 1986. Det var en grupp bostadslösa män som bestämde sig för att starta en egen förening för bostadslösa.

– De bostadslösa männen hade en stor dröm: alla har rätt till ett eget hem. Den här drömmen eller tanken är fortfarande det viktigaste i vår verksamhet, säger Erja Morottaja.

Det finns många orsaker till bostadslöshet

Ofta tänker man att människor är bostadslösa för att de missbrukar alkohol eller narkotika. Det här stämmer ändå inte. Den största orsaken till bostadslöshet är för små inkomster. En människa klarar sig inte alltid på den summa pengar hen har att använda. Invandrare har större risk att bli arbetslösa än andra finländare.

En människa kan också överraskande bli utan bostad. Den vanligaste orsaken är att personen förlorar sitt jobb.

– Det är ont om bostäder till en rimlig hyra. Särskilt i stora städer är boendekostnaderna höga. Arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa och konkurs kan leda till bostadslöshet, säger Morottaja.

Förr var det vanligt att människor missbrukade alkohol. På 2020-talet har det blivit vanligare att människor har blandmissbruk. I stället för alkohol är det många som missbrukar andra droger. Dagens ungdomar behöver stöd av ett annat slag än de gamla alkoholisterna.

Alla ska ha ett eget hem

Föreningen Vva:s mål är att alla bostadslösa människor ska få ett eget hem. Finlands regering har satt som mål att bostadslösheten ska försvinna till år 2027. Helsingfors stad har ett ännu tuffare mål. Helsingfors vill få bort bostadslösheten redan år 2025.

– Det blir nog aldrig så bra att inte en enda människa i Finland är bostadslös. Men det är viktigt att vi har så här fina och högt ställda mål, säger Erja Morottaja.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)