EU märks i vardagen i Finland

Text: Markku Juusola och Maria Österlund
Foto: FNB-Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.02.2015

Finland har varit medlem i Europeiska unionen i 20 år. EU påverkar många saker i Finland. Vi berättar om några.

Många jordbrukare var emot ett EU-medlemskap. Man var rädd för att Finlands  jordbruksproduktion skulle konkurreras ut när billigare utländska jordbruksprodukter kommer in på marknaden. Man var också osäker på om man skulle få hålla kvar olika jordbruksstöd.

– EU-medlemskapet har fört med sig både bra och dåliga förändringar.  Det är nu lättare att utveckla produktionen och att  driva gårdarna som företag. Men lönsamheten har blivit sämre, säger Jonas Laxåback som är jordbruks-producenternas husdjursombudsman i Bryssel.

Det pris bönderna får för sina produkter har sjunkit betydligt. Det betyder att bönderna är mycket beroende av jordbruksstöd. Ungefär hälften av gårdens inkomster kommer från stöd. Antalet gårdar har minskat mycket sedan EU- medlemskapet. Gårdarna är nu färre och större.

– Bönderna får idag jobba mera för att få samma inkomst som före EU-medlemskapet.  Trots allt har Finland ungefär lika mycket jordbruksproduktion nu som före EU-inträdet, säger Laxåback.

På grund av att klimatet är hårt i Finland har de finländska bönderna möjlighet att få vissa extra jordbruksstöd från EU.

Enklare att resa

Medborgare i EU-länderna kan resa fritt till nästan alla unionens länder. Resenären ska ändå ha pass eller identitetskort med sig.

Schengen-området är ett område med öppna gränser. Namnet kommer av att avtalet om gränser utan passkontroll gjordes i Schengen i Luxemburg.

Det är enkelt att flytta från ett land till ett annat i Europeiska unionen. Det är också enklare än förut att jobba i ett annat EU-land. Men efter terrorattackerna har man igen börjat kräva att resandet borde övervakas bättre och begränsas.

Sjukvård i andra EU-länder

Alla som är sjukförsäkrade i Finland har rätt till det europeiska sjukvårdskortet. Det betyder att man har rätt till sjukvård också i andra europeiska länder, på samma villkor som människorna som bor i landet.

Man kan beställa det europeiska sjukvårdskortet hos FPA. Det kostar ingenting. Kortet är bra att ha med när man reser i Europa. Kortet gäller i alla EU-länder och dessutom i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka på resan ska man visa sitt kort hos läkaren. Vården kan vara kostnadsfri, kosta en mindre summa eller kosta fullt pris. När man kommer hem till Finland kan man ansöka om ersättning för kostnaderna hos FPA.

Lättare för handeln

Euro är den gemensamma valutan i 19 EU-länder.

Euron gör resandet lättare på flera sätt. Om du till exempel reser till Spanien, Litauen eller Grekland kan du använda samma pengar som i Finland. Det är också enkelt att jämföra priser.

Euron underlättar också handeln mellan olika EU-länder. Men euroländerna har haft stora ekonomiska problem de senaste åren. Ekonomierna i euroländerna är mycket olika. Samma valuta kanske inte passar alla.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)