Europeiska unionen är 60 år

Text: Aleksandra Sibileva
Foto: Aleksandra Sibileva
Artikel publicerad: 23.05.2017

I år fyller EU, alltså Europeiska unionen, 60 år. Finland gick med i unionen för 22 år sedan.

EU är en ekonomisk och politisk union. I dag hör 28 europeiska länder till unionen.

Unionen grundades i Rom 1957. Det var där de första medlemsländerna skrev under ett kontrakt. Enligt kontrakter får människor, varor och pengar röra sig fritt mellan medlemsländerna.

I dag hjälper EU-länderna varandra, de idkar handel och de skriver lagar tillsammans. Dessutom kan människor resa mellan länderna inom unionen utan visum. En stor del av EU-länderna använder dessutom samma valuta, euron. Också Finland har euron som sin valuta.

Europa-seminarium i Helsingfors

Det ordnades nyligen ett seminarium i Europasalen i Helsingfors. Där kom politiker samman och diskuterade Europeiska unionens historia och framtid. Politikerna tror det blir förändringar i framtiden. Emmanuel Macron blev president i Frankrike och Storbritannien är på väg bort från EU. De här händelserna påverkar Europeiska unionen.

Politikerna talade också om Finlands plats i unionen och om vad finländarna anser om unionen. Enligt Eurobarometern anser över hälften av finländarna att det är bra att Finland är med i EU. Tidigare var det ännu fler som tyckte så. Det är ändå bara en liten del av finländarna som inte skulle vilja vara med i EU.

På seminariet ställdes också en intressant fråga om EU:s flagga. Vet du var man i Helsingfors och Finland kan se Europeiska unionens flagga? I Europasalen finns den åtminstone!

Texten är skriven av Aleksandra Sibileva. Hon studerar finska och är praktikant på det finska LL-centret Selkokeskus.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)