Europeiska unionen behövs

Text: Petri Kuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.11.2017

Sirpa Pietikäinen har varit politiker länge. Hon valdes in i riksdagen första gången 1983.

Sedan år 2008 har hon varit Europaparlamentariker. Pietikäinen ställer också upp i Europavalet 2019.

Varför är du Europaparlamentariker?

– Jag vill väldigt gärna göra någonting gott och försöka lösa problemen i världen. Jag har en inre glöd som för mig framåt i politiken. Det känns betydelsefullt att vara med i Europaparlamentet eftersom de största utmaningarna finns här.

– Vi försöker hitta lösningar som gäller till exempel klimat förändringen, rättvis arbetsmarknad, social rättvisa, förbättrad konkurrenskraft och ekonomisk jämlikhet.

Vad gör du i Europaparlamentet?

– Jag träffar väldigt många människor. Det kallas att nätverka. Vi parlamentariker måste försöka förstå många olika sidor av problemen. Jag sitter också mycket på möten. Det finns utskott, plenum och andra möten. Jag är med i olika grupper där också representanter för medborgarorganisationer, tjänstemän och forskare är med.

Följande val till Europaparlamentet hålls om två år. Hurdant blir det valet?

– Det blir ett spännande val. Jag vill uppmana alla läsare att de ska gå och rösta. Många anser att EU är ett problem men egentligen är EU en lösning.

– EU jobbar inte emot Finland, fastän EU inte alltid för fram Finlands intressen. Finland lyckas inte ensamt lösa alla problem men tillsammans i en stor grupp i EU är det möjligt att hitta lösningar.

Är du orolig för situationen i världen?

– Ja, det är jag. Men det lönar sig inte att skrämma upp människor. Fast det gäller att ta saker på allvar. Klimatförändringen, den överstora användningen av naturresurser och flyktingsituationen hör ihop med varandra.

– Själv är jag mest orolig över att extremrörelserna och nationalismen breder ut sig. Vi måste vara som folk om vi vill hålla kvar vårt välstånd. Det finns länder som hör till EU som inte respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Vad kan var och en av oss göra för miljön?

– Maten, trafiken, boendet och politiken är viktiga. Ät gärna närproducerad mat, gärna ekologiskt, fisk och grönsaker. Promenera, cykla och använd buss, tåg och spårvagn. Försök minska på onödig användning av el. Fundera på vem det lönar sig att rösta på och kräv svar av din politiker.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)