Exempel på service som välfärdsområdena ordnar

Text: Markku Juusola
Foto: Shutterstock
Artikel publicerad: 17.02.2023

I början av år 2023 startade välfärdsområdena sin verksamhet. Tidigare var det kommunerna som ordnade social- och hälsovård. Nu är det de stora välfärdsområdena som ordnar den här servicen och vården.

Följande service ordnas av de nya välfärdsområdena:

 • primärvård
 • specialserad sjukvård
 • socialservice
 • tandvård
 • mentalvård och missbrukarvård
 • service för personer med funktionsnedsättning
 • boendeservice för gamla människor
 • räddningsservice, brandkårer och ambulanser

Kommunerna fortsätter att sköta följande tjänster och verksamhet:

 • barndagvård
 • undervisning, alltså skolor
 • motionstjänster
 • kultur

Ordförklaringar

Välfärdsområdet ordnar social- och hälsovårdsservice för människorna som bor i området. Välfärdsområdet ordnar också räddningstjänster. Det sköter alltså brandkåren och ambulansservicen.

Vårdreformen har lite olika namn. Den kallas också social- och hälsovårdsreformen. Ibland används den finska förkortningen ”sote”. Det viktigaste som hände var att social- och hälsovårdstjänsterna flyttades bort från kommunerna till de nya välfärdsområdena.

Digitalisering betyder att människor oftare får använda dator i sin vardag. Många tjänster blir digitala. För att använda dem behöver man gå in på internet via dator, läsplatta eller smarttelefon. Via digitala tjänster kan vi söka information, boka tid, köpa, beställa och hålla kontakt med andra människor.

Barndagvården sköts av kommunerna precis som tidigare. Också undervisningen, alltså skolor, ordnas av kommunerna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)