Fågelskådning är en populär hobby

Text: Seija Niinistö-Samela
Foto: Juha Samela
Artikel publicerad: 24.03.2021

Man kan ha fåglar som hobby på flera sätt. På vintern kan man mata fåglarna. På våren kan man sätta upp holkar som fåglarna kan bygga bo i.

Man kan titta på fåglar året runt. Om du vill lära dig känna igen olika fåglar är det klokt att börja på vintern.

På våren och sommaren finns det så många fåglar att det är svårare att känna igen de olika arterna. På vintern när det finns färre fåglar är det lättare att följa dem.

Man kan börja sitt fågelskådande med att titta på större fåglar. Gräsand, kråka, skata och fasan trivs nära människors hem och i parker och på gårdar.

Gör anteckningar när du ser fåglar

Fågelskådare brukar bonga fåglar. I Sverige talar man om att kryssa fåglar. Det betyder att man antecknar när man har hört eller sett en fågel av en viss art.

Fågelskådarna brukar berätta vad de har sett för andra med samma intresse. Ofta leder det till att flera fågelskådare samlas på samma ställe, särskilt där någon har sett en sällsynt fågel.

När man har fågelskådning som hobby behöver man papper och penna för att göra anteckningar. En kikare är också bra att ha. Och i fågelböcker kan man hitta mycket nyttig information.

Man kan titta på fåglar på sin egen gård

Många finländare sysslar med fågelskådning. Varje år i januari ordnas en kampanj som kallas gårdskrysset. Den uppmanar människor att titta på fåglar på sin egen gård eller någon annan plats i närheten.

Om du är intresserad av fåglar kan du gå med i en fågelförening. Det finns sådana på många orter i Finland.

Mera information om fågelskådning och om till exempel gårdskrysset hittar du på internet på adressen www.birdlife.fi

fasan och blåmes
Fasanen är en stor färgglad fågel som trivs på gårdar. Blåmesen är en liten fågel som bygger bo i fågelholkar eller i en hålighet i ett träd.
trastar
Koltrasthanen är svart med gul näbb. Björktrasten trivs i skogen men också i parker och på gårdar.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)