Filosofi från Mumindalen

Text: Ella Airaksinen
Foto: Daniel Schreiber & Martin Pötter
Artikel publicerad: 08.09.2020

Sanna Tirkkonen forskar i ämnet filosofi. Hon har fått pris för sin artikel Känslor av ensamhet där hon undersöker muminboken Pappan och havet.

Hur tänker filosofer och andra människor? Hur motiverar människor sina tankar? Vad är kunskap?

Filosofi är en vetenskap där man undersöker bland annat de här stora frågorna. Till filosofins uppgifter hör också att skapa nya ord och begrepp som beskriver fenomen i världen. Med filosofins hjälp kan vi se saker ur olika vinklar.

Sanna Tirkkonen är filosof. I år vann hon priset Årets vetenskapspenna. Det är ett pris som varje år ges till en mycket bra vetenskaplig text.

Vilket slags jobb gör en filosof?

– En filosof undersöker texter och skriver artiklar eller böcker. Många tror att filosofer sitter ensamma och funderar och sedan plötsligt får fina, djupa tankar. Så är det inte. Filosofer samarbetar mycket. En filosof får tankar och idéer när hen läser eller diskuterar med andra.

Hur blev du filosof?

– Jag blev intresserad av filosofi i gymnasiet. Jag hade en bra filosofilärare. Men inte visste jag då ännu att jag ska bli filosof.

– Jag märkte ändå att jag ofta tänkte filosofiska tankar. Jag funderade på saker som filosofer har funderat på i flera tusen år. Det var spännande att hitta ord på fenomen jag tänkte på själv.

Vilket filosofiskt område är du mest intresserad av?

– Jag är vanligen intresserad av aktuella ämnen. Senast blev jag intresserad av ensamhet. Jag skrev en artikel om ensamhet. Jag är också intresserad av hur människor upplever olika känslor eller störningar i den mentala hälsan.

Du fick ett pris för en artikel du skrev om Tove Janssons bok Muminpappan och havet. Vad handlar artikeln om?

– Artikeln berättar om hur ensamhet kan kännas. Med hjälp av personerna i muminboken visar jag vilka känslor de ensamma har. Mumintrollen är en familj men de är ändå ibland ensamma.

Vad betyder muminfigurerna för dig?

– Muminfigurerna är mycket viktiga för mig och för många finländare. Många barn och vuxna har sett mumin på tv och läst muminböckerna.

– När jag var barn läste jag muminböckerna. Senare märkte jag att många av muminböckerna är skrivna för vuxna. Det förekommer ofta dystra ämnen i böckerna, till exempel ensamhet. Barn och vuxna lägger ändå märke till olika saker när de läser muminböcker.

Vilka slags livsvisdomar hittar du i muminböckerna?

– Det viktigaste är att var och en får vara sig själv. Muminfamiljen får besök av många olika figurer som bor i Mumindalen. Muminfamiljen tar emot alla med glädje. Ingen av figurerna är bara god eller bara ond, de har alla olika sidor i sin personlighet. Också besvärliga typer bjuds in i muminhuset.

Följer du själv några av mumintrollens råd i ditt eget liv?

– Ända sedan jag började studera har jag tänkt: Var inte en Bisamråtta. Bisamråttan är en dyster figur i muminböckerna. Han tycker att allt är dåligt. Bisamråttan tänker att ingenting spelar någon roll. Jag vill inte vara som Bisamråttan.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)