Fingrid sköter om Finlands elnät

Text: Heidi Ahlström, källor HS, Fingrid Oyj, Yle
Foto: Fingrid Oyj
Artikel publicerad: 17.11.2022

Priset på el och hur elen ska räcka till är frågor många nu diskuterar. Det finns flera olika sätt att se till att elnätet fungerar. Att bryta elen och skapa elavbrott är något man inte gärna gör.

I Finland är det bolaget Fingrid som har ansvar för de stora elnäten och för att elen räcker till. Finska staten och de finländska pensionsbolagen äger Fingrid.

Elöverföringen regleras hela tiden

Elöverföringen fungerar så att produktionen av el och elanvändningen är lika stora. Det är Fingrid och elmarknaden som ser till att produktion och användning är i balans. De nordiska länderna reglerar gemensamt elöverföringen så att den passar alla. Priset på el förändras hela tiden på elmarknaden, när el säljs och köps. Det varierande priset påverkar när det är klokast att använda el.

Fingrid och elmarknaden fungerar med hjälp av prognoser. Det finns alltså människor som följer med och räknar ut hur mycket el det behövs under olika dagar och olika tider på dygnet. Man kan göra prognoser för att människor och samhället fungerar ungefär lika varje år.

Största delen av människorna vaknar på morgonen, tänder lampan, kokar kaffe och duschar. Sedan åker de iväg till arbete eller skola. På kontor och fabriker tänder man lamporna och startar datorer och maskiner. Därför används det mycket el på morgonen.

En annan tidpunkt när det används mycket el är tidigt på kvällen. Då kommer människor hem från jobbet, de lagar mat och startar tvättmaskinen. Då är också lamporna tända och många tittar på tv eller använder elektroniska apparater. Också utanför hemmen händer det mycket under den tidiga kvällen. Kaféer, butiker och gym är till exempel öppna.

Reservkraftverk kan hjälpa

Ibland händer något med elanvändning och elöverföring som man inte har kunnat förutspå i förväg. Det kan hända att något kraftverk eller viktiga elledningar går sönder. Då har Fingrid olika sätt att ändå få elöverföringen i balans. Om man inte lyckas skapa balans kan elnätet krascha och det blir elavbrott.

De första 15 minuterna under en sådan krasch finns det ett automatiskt system som försöker återskapa balans. Först bryts elen automatiskt för en kort stund till exempel till vissa företag som använder mycket el. Det här är företag som inte lider av korta elavbrott. Företagen får betalt av Fingrid för att man får bryta elen i nödsituationer.

Elmarknaden jobbar sen snabbt för att balansera situationen. Fingrid berättar också för marknaden om elen hotar ta slut. Då stiger priset på el snabbt och mycket.

Då kan till exempel stora fabriker välja att minska sin elanvändning för en tid. Om man ändå inte lyckas skapa balans mellan användning och produktion av el så startar Fingrid ett reservkraftverk. Det finns flera reservkraftverk i Finland. De kan inom 15 minuter börja producera el om det behövs. De här reservkraftverken är en sista utväg och de används sällan.

Att bryta elen hjälper när det är stor brist

Om reservsystemen inte räcker till kan det bli elavbrott i hela Finland. Då kan det ta länge innan man får tillbaka elöverföringen. För att det här inte ska ske kan man i stället bryta elen med avsikt på några områden. Fingrid informerar i så fall till elbolagen när elen bryts. Sådana planerade elavbrott räcker i högst ett par timmar. Man ser ändå till att det finns el där det är livsviktigt, till exempel på sjukhus.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)