”Finland är bra men kan bli ännu bättre”

Text: Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 17.12.2019

– Det nordiska samarbetet fungerar bra men det finns saker som kan bli bättre. På samma sätt är det med jämställdheten, också den kan bli bättre. Det säger Thomas Blomqvist som är minister med ansvar för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Blomqvist säger att det nordiska samarbetet har lång historia och görs på många nivåer.

– Det som gör att samarbetet i Norden fungerar bra är att samhällena i länderna fungerar på liknande sätt. Lagarna påminner om varandra och värderingarna är liknande.

– Men, säger minister Blomqvist, visst finns det också sådant som inte fungerar riktigt bra ännu.

– Vi jobbar till exempel med att yrkesbehörigheten skulle vara lika i alla nordiska länder. Då skulle det vara enklare att flytta och söka jobb i ett annat nordiskt land.

En annan viktig sak är elektronisk identifiering. Alla nordbor borde på ett enkelt sätt kunna identifiera sig och öppna bankkonto och telefonabonnemang i ett annat nordiskt land.

– Det har talats länge om det här. Tyvärr fungerar det inte ännu, men det borde gå att lösa, säger minister Blomqvist.

– Jag tror också att alla nordiska länder vill göra Norden till en föregångare när det gäller miljö och klimat. Jag tror vi tänker ganska lika. När de nordiska länderna jobbar tillsammans kan vi föra fram frågor i EU. Vi kan visa upp lyckade exempel och visa att det fungerar.

Attityderna borde förändras

Jämfört med de flesta andra länder är Finland ett jämställt land. Alla partier i den nya regeringen leds till exempel av kvinnor. Trots det, finns det jämställdhetsfrågor Finland borde bli bättre på.

– Vi har löneskillnader mellan män och kvinnor, våld mot kvinnor. Skillnader när det gäller familjeledigheter. Visst finns det mycket att göra, säger ministern.

Regeringen har ett bra jämställdhetsprogram, program för likalön och planer på en reform av familjeledigheterna.

– Men det handlar inte alltid om lagar, ofta är det attityderna som borde förändras. Våld och trakasserier är redan förbjudna i lagen, ändå förekommer sådant.

– Det här är ett långsamt arbete. Jag tror det är viktigt med diskussion i riksdagen och i offentligheten. Det är viktigt att få med flera män i arbetet för jämställdhet. Jämställdhet gäller inte bara kvinnor, det gäller alla. Jämställdhet är bra för hela samhället och det är bra också för ekonomin, säger minister Thomas Blomqvist.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)