Finland har alla möjligheter

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 27.04.2016

Pekka Sauri är biträdande stadsdirektör i Helsingfors. Han är också flitig på sociala medier. Sauri skriver på Twitter och Facebook flera gånger per dag. Många minns också Sauri från radioprogrammet Yölinja.

Vad hör till ditt arbete som biträdande stadsdirektör med ansvar för byggnads- och miljöverket?

– Jag ansvarar för åtta kommunala verk. Till dessa hör kollektivtrafiken, gatorna och parkerna, skol- och anstaltsmaten, miljö och räddningsverket. I dessa verk arbetar 6 500 personer. Jag har en mångsidig och bred uppgift.

Hurdan är en bra stadsdirektör?

– Ledaren, alltså stadsdirektören, måste kunna ha öppen kontakt med de olika organisationerna och stadsborna. När människor talar om städer, talar de ofta om ansiktslösa instanser. Staden är ändå en gemenskap dit alla invånare hör. Det är så jag tänker på mitt arbete.

Du är positiv till sociala medier. Varför är de så viktiga i dag?

– Sociala medier är en arena där staden kan föra en dialog med stadsborna. Det är ett bra sätt att bygga en stadsgemenskap. Stadens personal jobbar för stadsborna, därför är det viktigt att hålla kontakt hela tiden. Men människor kommer också fram och talar med mig på gatan.

Hur skiljer du på arbete och fritid?

– Egentligen drar jag inte längre någon gräns mellan arbete och fritid. Jag kan svara på frågor på sociala medier dygnet runt. Ofta svarar jag ganska snabbt. Det är inget stort jobb för mig. Men visst kan jag stänga av telefonen om det behövs.

Vad är bäst med Helsingfors?

– I Helsingfors har vi lyckats förena pålitlighet med kreativitet. Servicen fungerar och tidtabellerna håller. I en trevlig stad borde det dessutom finnas lite oförutsebarhet så att människor kan hitta på något och förverkliga sig själva. Om det finns för mycket övervakning tar man död på kreativiteten. Helsingforsarna ordnar nu självständigt olika evenemang. Det är trevligt.

Borde man bygga en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn?

– Jag har jobbat mycket för den här saken. Både Finland och Estland är med i projektet. Vi har tillsammans ansökt om pengar av EU för att utreda saken. Vi får besked i juni. I framtiden kan man åka snabbtåg från Tallinn till Berlin i Tyskland. Därför vore det viktigt också med en snabb kontakt mellan Helsingfors och Tallinn. Tunneln kunde vara färdig 2035. Jag är också för Spår-Jokern och en bro till Kronobergsstranden på Degerö.

Hur ser du på Finlands framtid?

– Jag ser mycket ljust på vår framtid. Vi måste sluta underkasta oss. Vi behöver förtroende och positivt tänkande. Finland har alla möjligheter, vi har inte förlorat någonting. Vi har de bästa förutsättningarna i världen. Vi måste bara lite ändra vår attityd.

Många minns dig från det finska diskussionsprogrammet Yölinja. Saknar du radiojobbet?

– Jag saknar diskussionerna med människorna. Men nu skulle jag inte längre orka med radioarbete mitt i natten. Många kommer ändå ihåg programmet och talar om det fortfarande.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)