Finland om hundra år

Text: Markku Juusola, Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 07.12.2017

Det självständiga Finland fyllde 100 år. Vi vet mycket bra vad som har hänt de senaste hundra åren. Men hur kommer Finland att se ut om hundra år?

Vad jobbar vi med? Är vi med i EU? Hurdant är klimatet? Hur länge lever vi?

Läs mera om framtidens Finland i LL-Bladet nummer 19 som utkom 7.12.2017.

Datatekniken förändrar många yrken

Robotar och datorer förändrar juristens, sjukskötarens och läkarens yrke. Många gamla yrken finns ändå kvar.

Datorn kan leta fram information om lagarna till juristen. Juristen behöver ingen assistent. Datorn kan också ta reda vilken sjukdom patienten har. Det gör läkarens arbete enklare. Läkaren har då mera tid att diskutera med patienten.

Roboten kan också lyfta och vända på patienten. Sjukskötaren kan koncentrera sig på att vårda patienten. Så här beskriver Elina Kiiski Kataja framtiden. Hon är sakkunnig på Sitra, jubileumsfonden för Finlands självständighet.

Hennes arbete är att ta reda på framtidens möjligheter och lösningar. Datatekniken blir allt vardagligare. Ett nytt yrke kan vara personlig dataassistent. Dataassistenten hjälper till att kolla vilken information som samlas in om dig och till vad den används.

Å andra sidan kanske gårdskarlarna igen blir vanliga. I framtiden är de värdar i grannskapet som håller ordning på traditioner och sätt att vara tillsammans.

Kiiski Kataja betonar att yrkena har förändrats också tidigare. Långtradarchauffören är till exempel en ny variant av kusken som körde den hästdragna vagnen. I framtiden sitter kanske chauffören i ett rum där han övervakar många automatiska bilar.

Finländarna kan bygga apparater som kan lösa miljöproblem. Kiiski Kataja tror att ny miljöteknik kan skapa många nya arbetsplatser i Finland.

I Afrika och Asien uppstår det hela tiden jättestäder med över tio miljoner invånare. Städernas miljöproblem kan kanske lösas med finländsk teknik.

Klimatet är annorlunda

Om hundra år är klimatet i Finland annorlunda än i dag. Det tror Liisa Pietola som är miljöchef på lantbruks-organisationen MTK.

Det är omöjligt att veta hur det blir, men enligt de modeller vi har idag kan det se ut ungefär så här: Medeltemperaturen kommer att vara högre, minst två grader, kanske till och med sex grader.

Pietola hoppas vi slutar använda fossila bränslen, då värms klimatet inte upp lika mycket. Om det odlas mera skog kan det också bromsa klimatuppvärmningen.

Om hundra år kommer det ändå att vara kallt på vintern i Finland, åtminstone då och då. Ibland kommer det också snö. Men vintern blir kortare. Havsvattnet kommer att stiga. Det kan bli vanligare med översvämningar. Det kommer att regna mycket på hösten och vintern. På sommaren kommer det tidvis att vara hett och torrt.

Liisa Pietola tror inte att finländarna kan odla samma sorters odlingsväxter som idag.

Det behövs växtförädling för att få fram lämpliga sorter av korn, havre, råg, vete och ryps. Sojabönor eller majs kan vi inte odla. Även om det värmen räcker till är ljusförhållandena olämpliga. Också om hundra år har vi ljusa somrar och mörka höstar.

Pietola tror att vädret kommer att växla mycket om hundra år. Troligen kommer det att finnas mera växtsjukdomar och skadedjur än idag. En bra sak är att Finland kommer att ha tillräckligt mycket vatten också om hundra år. På många håll i världen kommer det att vara mycket torrt.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)