Finländarna är duktiga på frivillig verksamhet

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 11.03.2014

Finländarna är nästan världsbäst på att utföra frivilligt arbete och erbjuda kamratstöd. Över en halv miljon finländare är aktiva i organisationer som stöds av Penningautomatföreningen RAY. Frivilligt arbete är något man utför utan lön för att hjälpa människor eller samfund.

Anitta Raitanen som är verksamhetsledare för Medborgararenan tror att behovet av frivillig verksamhet ökar i framtiden. Medborgararenan främjar medborgarnas frivilliga verksamhet. – Vi strävar efter att göra verksamheten synlig och känd i samhället. Människor gör mycket betydelsefullt arbete. Det här frivilliga arbetet är ofta ganska osynligt och folk känner inte till det.

Meningen med frivilligt arbete är att förbättra sin egen och andras livskvalitet. Det handlar om osjälvisk verksamhet som inte görs för att få ekonomisk vinning.

Raitanen säger att Finland hör till de länder där det utförs allra mest frivilligt arbete.

– En av de traditionella bärande krafterna i det finländska samhället är att man hjälper och bryr sig om andra människor av fri vilja. Det här har kanske litet glömts bort under perioder när det har varit stark ekonomisk uppgång.

Raitanen säger att upp till hälften av finländarna någon gång gör något slags frivilligt arbete. Ofta tänker man att det är kvinnorna som gör största delen av det här arbetet. Men det stämmer inte helt. Män gör vanligen inte synligt frivilligt arbete inom social- och hälsovården. Däremot gör många män frivilligt arbete i idrottsföreningar för unga. Män deltar också mycket i försvars- och räddningsverksamhet.

– Behovet av frivilligt arbete ökar kraftigt. Betydelsen av kamratstöd ökar hela tiden. Särskilt arbete som görs via internet ökar.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)