Fiskars växer och blir hantverksby

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 24.10.2018

Fiskars bruk i västra Nyland är stämningsfullt. Gemenskapen där är unik.

Fiskars är en bruksby som uppstod kring Fiskarsbolagets industriverksamhet. Man känner fortfarande historiens vingslag på bygatan. Byggnaderna är vackra och stämningen är lugn och lite sömnig en höstdag.

Fiskas har valts till det bästa turistmålet i Finland. Det är inte konstigt. Det är lätt att bli förtjust i Fiskars. När man är här känns det nästan inte som att vara i Finland. Det känns som att vandra i en sagovärld.

Idag bor 600 personer i Fiskars. Ungefär en tredjedel av invånarna är hantverkare eller konstnärer. Det finns ett eget andelslag som heter Onoma. Närmare 150 formgivare och konstnärer hör till andelslaget

Fiskars har allt fler invånare

Fiskars historia är lång och unik. Den började redan år 1649. Peter Thorwösten som var född i Holland grundade ett järnbruk i Fiskars år 1649. Där tillverkade man bruksföremål av järn, både genom att smida och gjuta.

Fiskars var en del av Pojo socken. Pojo socken blev på 1600-talet den viktigaste platsen för att tillverka järn i Finland.

De äldsta byggnaderna i Fiskars är från 1700-talet. Det äldsta huset i byn är Brukskontoret som är byggt i trä. Det blev färdigt år 1765.

Det kända finska företaget Fiskars är också grundat i Fiskars bruk år 1649. Fiskars är det äldsta finska företaget som fortfarande är aktivt.

Fiskars är känt bland annat för saxarna med orange handtag och andra verktyg. Företagets produkter tillverkas ändå inte längre i Fiskars.

Industrin och verkstäderna lade ner sin verksamhet i Fiskars på 1980-talet. Samtidigt blev många människor utan arbete. Efter det började Fiskars bli öde. Många hus stod tomma. De flesta barnfamiljer flyttade bort.

I slutet av 1980-talet gjorde man upp en utvecklingsplan för Fiskars. Man ville att området skulle bli levande igen. Man bestämde sig för att skapa ett levande centrum för hantverkare och konstnärer mitt i naturen. Planen lyckades. Många nya människor och barnfamiljer började flytta till Fiskars.

Numera är Fiskars bruk känt över hela världen. Turismen är nu ortens viktigaste inkomstkälla. Man vill att fler människor flyttar till Fiskars.

Idag bor det ungefär 600 personer i Fiskars. Man hoppas att antalet ska fördubblas så att där om några år bor över 1000 personer.

Läs mera om hantverkarna och konstnärerna i Fiskars i LL-Bladet nummer 16.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)