Flyttfåglarna är tillbaka på våren

Text: Jari Seppälä
Foto: Jari Seppälä
Artikel publicerad: 22.04.2015

Det är allra intressantast att följa med fåglarna på våren. Då kommer det varje dag flyttfåglar till Finland från sydligare länder.

Måsarna och svanarna hör till vårens tidigaste flyttfåglar. Bland småfåglarna kommer lärkorna, stararna, bofinkarna och sädesärlorna bland de första.

Sist kommer svalorna och göken. Den börjar ropa sitt ”kucko” i slutet av maj.

Av flyttfåglarna häckar till exempel följande fåglar också i städerna: Bofink, sädesärla, svartvit flugsnappare och de olika svalorna.

Vårlig fågelsång På vårmorgnarna är det fina fågelsångskonserter både i parker och i skogar.

Den svartvita flugsnapparen sjunger vackert när den har hittat en lämplig holk att bygga bo i. Också bofinken och lärkan sjunger högljutt. Ugglorna och göken är lättast att känna igen på deras läten.Tornseglaren som också kallas tornsvala ropar ljudligt högt ovanför staden.

Det lönar sig att göra en utflykt till ett fågeltorn en tidig vårmorgon. Då är där ofta också erfarna fågelskådare. De kan hjälpa till med att berätta vilka fåglar man ser. Rovfåglarna kan till exempel flyga så högt att de är svåra att se.

Det är bra att ta med en kikare till fågeltornet. Erfarna fågel- skådare har teleskop som de ser fåglarna med fast de är långt borta.

Man behöver inte mata fåglarna under vår och sommar, eftersom det finns tillräckligt med föda i naturen. Utflykter och fågelkvällar

De som är intresserade av fåglar ordnar gemensamma aktiviteter. Fågelskådarnas landsomfattande organisation heter Birdlife Suomi. Dess medlemsföreningar ordnar utflykter och fågelkvällar där man kan följa med fåglarna.

Det bästa med att ha fåglar som hobby är att man rör sig ute i naturen. Det är fina upplevelser när man lyssnar på fågelsången och får syn på en ny fågel. Man kan fördjupa sin hobby genom att ta bilder av fåglarna eller banda in deras sång.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)