För barnens rättigheter

Text: Ella Airaksinen
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 25.09.2019

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen ser till barnens rättigheter. Barn har rätt att leva ett gott och tryggt liv. Till det hör bland annat lek och vila. Pekkarinen minns ännu hur det var att vara barn.

 Vad gör barnombudsmannen?

– Barnombudsmannen garanterar att barnens rättigheter uppfylls i samhället. Ombudsmannen ser till att alla vet vilka rättigheter barnen har.

– Många vanliga människor tar kontakt med barnombudsmannen. De vill till exempel fråga om barnskyddet och om olika saker om skolan. Men barnombudsmannen kan inte sköta enskilda människors ärenden. Han kan bara berätta var man kan söka hjälp. Hos barnombudsmannen kan man inte heller besvära sig över något beslut eller klaga på det myndigheterna gör.

– Barn tar sällan kontakt till barnombudsmannen. Men om barn tar kontakt hjälper man dem alltid.

Hur kan man bli barnombudsman?

– Jag har tidigare arbetat som forskare i många år. Som forskare märkte jag att man lägger mindre märke till saker som rör barn än andra saker. Jag ville påverka den här saken. Jag har forskat i barnskydd, ungdomsbrottslighet och utslagning. Det har jag nytta av i mitt nuvarande arbete.

Vad är det viktigaste i ditt arbete?

– Jag tycker att barnombudsmannen har två mycket viktiga uppgifter. Den första är att få beslutsfattare att fatta beslut som är bra för barnen. Den andra är att få barnen att synas i samhället.

Finland är det tredje bästa landet i världen för barn. Vilka saker borde vara ännu bättre?

– En del familjer behöver barnskydd, alltså hjälp av myndigheterna. I de familjerna mår barnen inte bra. Det finns också många fattiga barnfamiljer i Finland.

Vad minns du från din egen barndom?

– Som barn upplevde jag ofta att vuxna inte förstår barn. En del vuxna glömmer hurdant ett barns liv är. Jag minns mycket från min barndom. Jag minns saker ända från när jag var bara fyra år gammal.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)