För en vuxen kan adhd vara både en svaghet och en styrka

Text: Hannele Laitinen
Foto: pexels.com
Artikel publicerad: 23.05.2023

De tre vanligaste symptomen på adhd kan vara besvärliga i vardagen. Vardagen fungerar bättre när de viktigaste sakerna som får en att må bra är i skick. Det finns många sätt att få vardagen att fungera bättre. När vardagen fungerar bra kan adhd till och med vara en styrka.

Symptom på adhd

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Adhd har tre vanliga symptom: problem med att vara uppmärksam, impulsivitet och hyperaktivitet.

Ungefär 3-4 procent av de vuxna har adhd. Vuxna kan ha alla de vanligaste symptomen eller bara ett eller två av symptomen. Ofta har de vuxna haft symptom redan som barn. För en vuxen känns adhd-symptomen annorlunda och de märks också på ett annat sätt än hos barn.

Svårigheterna som beror på adhd kan öka när en person blir vuxen. Det här beror på att man förväntar sig att en vuxen ska klara flera saker än ett barn. En vuxen får också mindre hjälp än barn får.

Svårt att vara uppmärksam

Det kan vara svårt för en person med adhd att koncentrera sig på viktiga saker. Det är alltså svårt att vara uppmärksam. Personen kan lätt börja fundera på saker i omgivningen, i stället för på det viktiga. Personen kan till exempel börja lyssna på andra människors ljud eller fundera på belysningen.

Det kan vara svårt för en person med adhd att koncentrera sig länge på en sak. Det blir extra svårt att koncentrera sig om personen inte tycker att den viktiga uppgiften är intressant.

Men det kan hända att samma person kan koncentrera sig mycket länge på något hen tycker är extra intressant. För den som har svårt att rikta sin uppmärksamhet kan det också vara svårt att organisera. Det kan till exempel vara svårt att planera vilka saker man ska göra först och vilka saker man kan lämna till senare.

Det här gör det också svårt att uträtta saker på ett effektivt sätt. Vidare kan det vara svårt att flytta sin uppmärksamhet från en uppgift till nästa. Det här kan leda till att en person fastnar länge på någon liten detalj och inte kommer vidare.

För personer med adhd är det typiskt att inte få saker gjorda och att lämna uppgifter halvfärdiga. Ett problem kan också vara att personer med adhd har svårt att hitta sina grejer. Ofta glömmer de också viktiga saker. Ett typiskt problem kan vara att personerna har svårt att beräkna hur lång tid det tar att göra en uppgift. Det här kan leda till att det blir svårt att hinna till jobbet på morgonen.

Hyperaktivitet

En person med adhd kan ha svårt att reglera sin aktivitet. Det här leder ofta till hyperaktivitet. Det kan märkas så att personens kropp är orolig och att personen hela tiden rör på sig. Det kan vara svårt för personen att stanna och hållas på en plats.

Rastlöshet som märks utåt kan minska när personen blir vuxen. Men det går inte alltid så. Hos en del vuxna kan rastlösheten öka. Ofta kan vuxna känna stor rastlöshet inom sig, men det syns kanske inte utåt. Personen känner sig rastlös och kanske orolig. Många tankar trängs i huvudet. Det kan kännas som att vara i ett rum där många tv-apparater med olika kanaler står på samtidigt.

För en del kan svårigheten att reglera aktiviteten leda till passivitet. Då har personen svårt att komma i gång och göra saker.

Impulsivitet

För en person med adhd kan impulsiviteten märkas så att personen har svårt att vänta på sin tur. Personen kan till exempel ha svårt att låta en annan person tala till punkt. I stället avbryter personen med adhd och börjar tala innan den andra har talat färdigt.

Impulsivitet kan också vara att snabbt bli ivrig, fatta snabba beslut och fort börja göra något. Men sedan kan personen lika fort tröttna och sluta med det hen just började. Det här kan också märkas så att personen ofta byter jobb.

Hos en person med adhd kan också känslorna snabbt förändras. Personen njuter av saker som ger starka känslor och där man fort känner att man lyckats.

Grunden för att må bra

Det finns några saker som är viktiga för att vi ska må bra. Det är viktigt att sova tillräckligt, att äta mångsidigt och tillräckligt ofta och att motionera på ett sätt som passar en själv. Att ha hobbyer och trevliga saker att syssla med får en också att må bra. Att ha sociala kontakter och att vara med vänner är också sådant som får en att må bra.

När de grundläggande sakerna är omskötta är det också lättare att rikta sin uppmärksamhet rätt. Motion kan minska rastlöshet i kroppen och oro och impulsivitet i huvudet.

Vardagssysslor

Till vardagssysslorna hör att laga mat, tvätta sig, handla, städa och gå och lägga sig. Det här är sysslor som man ska göra på nytt varje dag eller varje vecka. När man klarar av att sköta dessa sysslor regelbundet blir vardagen lättare. Då känns vardagen trygg och man mår bra.

Det finns olika slags kalendrar som kan hjälpa en att få ordning på tid och tidtabeller. Med hjälp av en kalender är det lättare att planera vad man ska göra när. I kalendern kan man skriva in sysslor som man ska göra regelbundet, till exempel betala räkningar och olika hobbyer.

En kalender kan vara elektronisk eller av papper. Har man en elektronisk kalender kan man lätt dela den med en annan människa. Man kan också lägga in olika signaler och påminnelser så att det är lättare att få saker gjorda i tid.

Man kan också ta hjälp av olika klockor och tidur där man ser hur tiden går. Man kan till exempel använda ett timglas eller en äggklocka.

För att få vardagsrutinerna att fungera kan man ta hjälp av minneslistor, påminnelser med bilder, videopåminnelser eller ljudmeddelanden. Det här är olika sätt att påminna sig själv om vilka saker man ska göra och i vilken ordning.

För att få vardagen att fungera är det också bra om man planerar och förbereder saker. Man kan till exempel sätta både vatten och kaffe i kaffekokaren redan på kvällen. Då är det bara att knäppa på kaffekokaren på morgonen. Man kan förstås också laga hela sin frukost färdig redan på kvällen.

Sinnesbelastning

Människan har fem sinnen: syn-, hörsel-, känsel-, lukt- och smaksinne. Via de här sinnena får vi intryck, som ibland kallas retningar eller stimuli.

En person med adhd har svårare att hantera intryck än personer utan adhd. Den som har adhd har en hjärna som hanterar intryck på ett ovanligt sätt. En hjärna med adhd kan förstärka eller försvaga intryck.

När en människa reagerar mycket starkt och snabbt på intryck säger man att personen är sinnes-överkänslig. Man kan också tala om intrycksallergi. Men det finns också människor som är tvärtom. De reagerar svagt och långsamt på intryck.

 

När sinnesintrycken blir för många kan det leda till sinnesbelastning. Då kan det bli svårt på många sätt för en känslig människa. Att titta på en naturbild kan vara lugnande och hjälpa hjärnan att återhämta sig.

Sinnesöverkänslighet

En sinneskänslig person kan också uppfatta sinnesintryck som smärta. En person som har extra känsligt hörselsinne kan till exempel känna smärta av olika ljud.

Det kan också hända att en person inte vänjer sig vid olika intryck utan att de stör hela tiden. Ett klädesplagg som är lite spänt kan till exempel kännas obehagligt hela dagen. Bakgrundsmusiken i en affär kan också göra det svårt att koncentrera sig på att handla.

En sinneskänslig person blir mycket trött av många sinnesintryck. Det kan leda till att personen börjar undvika situationer där det finns mycket ljud, ljus eller andra saker som ger intryck.

Att känna mindre

Det finns människor som inte uppfattar sinnesintryck eller som reagerar mycket svagt på dessa. Till exempel finns det personer som inte känner beröring eller som inte märker saker i sin omgivning.

En sådan person kan behöva få starkare sinnesintryck. Sådana personer kan på olika sätt söka sig till situationer där intrycken är starkare. Det kan till exempel vara att bära en tung ryggsäck eller att titta på rinnande vatten.

Sinnesvänliga utrymmen

Det finns ställen där man beaktar och reglerar mängden och styrkan på sinnesintryck. Där har man tagit bort sådant som ofta kan kännas tungt och belastande.

Det är klokt att ta bort det som belastar och stör också i sin egen omgivning. Man kan också använda olika sätt att minska på sinnes-belastningen. Man kan till exempel bli störd av telefonens ringljud eller ljus. Då kan man ändra ringljudet eller ljuset så att det passar en själv bättre.

I utrymmen som är sinnesvänliga är inredningen lugn och alla saker har sin egen plats. Färgerna är klara och tydliga och det finns regler som är lätta att läsa och förstå. I sådana sinnesvänliga utrymmen är ljudvärlden också behaglig, man kan reglera ljuset och temperaturen är lämplig.

Det är klokt att se till att platsen där en känslig person jobbar är sådan att andra människors ljud eller rörelser inte stör. Det är också bra om man kan röra sig fritt på sin egen fasta arbetsplats.

För en del människor är det nödvändigt med sinnesvänliga utrymmen. Det sinnesvänliga utrymmet hjälper hjärnan att återhämta sig från sinnes-belastningen och det gör det lättare att koncentrera sig.

Adhd kan vara en styrka

Vuxna som har adhd-symptom är också ofta nyfikna och ivriga. De blir fort intresserade av olika saker och ger sig lätt in på nya saker. Det här är en styrka. På det sättet möter man nya människor och upplever överraskande saker i livet.

Vuxna som har adhd-symptom vågar vara av annan åsikt och be om motiveringar. De vågar alltså fråga varför. De här människorna är ofta kreativa och hittar på många nya saker. De har modiga, annorlunda och ovanliga tankar och lösningar på problem.

För en vuxen är adhd en styrka när personen lär känns hur adhd påverkar och beaktar det i sitt liv. Det är viktigt att lära sig lämpliga vardagsrutiner och att känna till vilka saker som minskar sinnes-belastningen. Då blir livet lättare och adhd:s styrka kommer fram.

Källor

Tuula Savikuja, Anita Puustjärvi 2022: Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin.

Föreningen Suomen Autismikirjon Yhdistys ry 2022: Autismin ja neuvokirjon syrjimätön sanasto.

Det finns olika hjälpmedel som visar hur tiden går: Timglas (bilden till vänster)
Det finns en app för telefon eller platta som heter Sand Timer. Tidur eller timer (bilden till höger)
Det finns appar som heter Visual Timer och Time Timer Visual Productivity.
För att planera och få regelbundna uppgifter gjorda Appar för telefon och platta, till exempel Trello och Brili Routines – Habit Tracker.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)