FPA finns till för alla

Text: Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 26.04.2017

Elli Aaltonen är generaldirektör för Folkpensionsanstalten (FPA). Hon började det nya jobbet vid årsskiftet.

Vad är FPA:s uppgift?

– FPA:s uppgift är att stödja när människor behöver hjälp. FPA stöder bland annat när man blir sjuk eller arbetslös och när man får barn eller blir pensionerad.

– Största delen av de stöd FPA erbjuder är ekonomiska, alltså pengar. Men FPA ger också service i form av rehabilitering och tolkningsservice till olika grupper med funktionsnedsättning.

Vilka slags stöd kan man få av FPA?

– FPA har 42 olika stöd. När FPA grundades för 80 år sedan stödde man äldre som gick i pension. Därifrån kommer namnet Folkpensionsanstalten. Senare kom olika bidrag för barn och för personer som hade blivit sjuka eller arbetslösa. Det nyaste är att FPA ger grundläggande utkomststöd som kommunerna tidigare hade hand om.

Överflyttningen av utkomststödet gick visst inte problemfritt?

– Nej, det har varit mycket problem. Vi hade för få anställda för att sköta alla ärenden om utkomststöd. Nu har vi anställt över 300 personer till.

– Det var tänkt att klienterna skulle sköta mycket via nätet men det fungerar inte med utkomststöd eftersom så många bilagor behövs. Ett problem var att vi inte fick information från kommunerna, personregisterlagen förbjuder det. Därför måste vi göra alla utredningar från början. Det var väldigt mycket jobb. Varje månad får över 100 000 personer utkomststöd. Men nu är det slut på de långa köerna hos oss. Människor får utkomststöd inom sju dagar.

Hur kan klienterna sköta sina ärenden hos FPA?

– Alla som bor i Finland är klienter hos FPA. Alla som har barn får barnbidrag. Den som går till en privat läkare får en liten ersättning för läkararvoden. Det är ärenden som är automatiska eller enkla att sköta via nätet. Men till exempel många äldre kan inte sköta sina ärenden på nätet. Därför måste FPA ha många kanaler. Vi behöver också telefonservice och kontor dit klienterna kan komma.

– FPA sköter väldigt många ärenden. I fjol hade vi 14 miljoner kontakter via nätet, 10 miljoner kontakter via Kanta-tjänsten, 2 miljoner personliga besök och 1,5 miljoner telefonkontakter.

Hur bra är grundtryggheten i Finland?

– Vi har fortfarande bra grundtrygghet och sociala förmåner i Finland. Den är bra också när man jämför med andra EU-länder. När det gäller de lägsta pensionerna är vi sämre än några länder. Garantipensionen är bara 760 euro per månad hos oss. När det gäller arbetslöshetsbidrag ger Finland mindre pengar, men för en längre tid. Till exempel i Danmark får arbetslösa högre ersättning men bara en kortare tid.

– Jag anser att vi i Finland borde aktivera människor mera och inte bara betala ut bidrag. Det är illa att så många unga får sjukpension. Över 70 000 unga under 29 år får arbetslöshetsbidrag eller utkomststöd. De får en summa pengar men inte så mycket annan hjälp. Vi borde erbjuda annan trygghet också, till exempel rehabilitering så att unga med problem kunde bli aktiva i samhället. Jag tycker om idén att den som är aktiv får mera pengar än den som inte gör någonting.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)